Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuisano napreduje, bez obzira kako sporo.


nikad-ne-obeshrabruj-nekoga-ko-kontinuisano-napreduje-bez-obzira-kako-sporo
platonnikadneobeshrabrujnekogakokontinuisanonapredujebezobzirakakosporonikad nene obeshrabrujobeshrabruj nekoganekoga koko kontinuisanokontinuisano napredujebez obziraobzira kakokako sporonikad ne obeshrabrujne obeshrabruj nekogaobeshrabruj nekoga konekoga ko kontinuisanoko kontinuisano napredujebez obzira kakoobzira kako sporonikad ne obeshrabruj nekogane obeshrabruj nekoga koobeshrabruj nekoga ko kontinuisanonekoga ko kontinuisano napredujebez obzira kako sporonikad ne obeshrabruj nekoga kone obeshrabruj nekoga ko kontinuisanoobeshrabruj nekoga ko kontinuisano napreduje

Nikad ne obeshrabruj nekoga ko kontinuirano napreduje, bez obzira kako sporo. -Platon
nikad-ne-obeshrabruj-nekoga-ko-kontinuirano-napreduje-bez-obzira-kako-sporo
Budi uporan bez obzira koliko se sporo morao kretati. Sa upornošću će doći i uspeh. -Napoleon Hil
budi-uporan-bez-obzira-koliko-se-sporo-morao-kretati-sa-upornou-e-doi-i-uspeh
General koji napreduje bez gramzivosti za slavom i koji se povlači bez straha od sramote, koji samo razmišlja kako da zaštiti svoju zemlju i da dobro služi svome vladaru je dragulj kraljevstva. -Sun Tzu
general-koji-napreduje-bez-gramzivosti-za-slavom-i-koji-se-povlai-bez-straha-od-sramote-koji-samo-razmilja-kako-da-zatiti-svoju-zemlju-i-da-dobro-slui