Nikad ne pokušavaj da pobediš silom tamo gde možeš  pobediti obmanom.


nikad-ne-pokuavaj-da-pobedi-silom-tamo-gde-moe-pobediti-obmanom
sun cunikadnepokuavajdapobedisilomtamogdemože pobeditiobmanomnikad nene pokušavajpokušavaj dada pobedišpobediš silomsilom tamotamo gdegde možešmožeš  pobediti pobediti obmanomnikad ne pokušavajne pokušavaj dapokušavaj da pobedišda pobediš silompobediš silom tamosilom tamo gdetamo gde možešgde možeš  pobeditimožeš  pobediti obmanomnikad ne pokušavaj dane pokušavaj da pobedišpokušavaj da pobediš silomda pobediš silom tamopobediš silom tamo gdesilom tamo gde možeštamo gde možeš  pobeditigde možeš  pobediti obmanomnikad ne pokušavaj da pobedišne pokušavaj da pobediš silompokušavaj da pobediš silom tamoda pobediš silom tamo gdepobediš silom tamo gde možešsilom tamo gde možeš  pobedititamo gde možeš  pobediti obmanom

Ona je bila orhideja baš tamo gde je to retkost. Da se zadesila negde gde sve vrvi od orhideja, sigurno bi bila neki potpuno drugi cvetić. -Đorđe Balašević
ona-bila-orhideja-ba-tamo-gde-to-retkost-da-se-zadesila-negde-gde-sve-vrvi-od-orhideja-sigurno-bi-bila-neki-potpuno-drugi-cveti
i sve je moje tamo gde si ti ♥
i-sve-moje-tamo-gde-ti
Volim da me diras tamo gde se palim.Tvoj TV :-P
volim-da-me-diras-tamo-gde-se-palimtvoj-tv-p
Zlo se javlja tamo gde nema više ljubavi. -Hajnrih Hajne
zlo-se-javlja-tamo-gde-nema-vie-ljubavi
Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja