Nikad ništa ne preduzimajte dok vas drži bes.


nikad-ne-preduzimajte-dok-vas-dri-bes
fjodor dostojevskinikadnitanepreduzimajtedokvasdržibesnikad ništaništa nene preduzimajtepreduzimajte dokdok vasvas držidrži besnikad ništa neništa ne preduzimajtene preduzimajte dokpreduzimajte dok vasdok vas drživas drži besnikad ništa ne preduzimajteništa ne preduzimajte dokne preduzimajte dok vaspreduzimajte dok vas držidok vas drži besnikad ništa ne preduzimajte dokništa ne preduzimajte dok vasne preduzimajte dok vas držipreduzimajte dok vas drži bes

Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli - ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Pravog muškarca, s kojim ćete trajati, nećete prepoznati po izgledu, po diplomi, po inteligenciji. Onog pravog prepoznaćete po načinu kako vas drži za ruku, kako vas ljubi, kako vas grli – ni prečvrsto da ostanete bez daha, a ni prelabavo da nestanete bez traga. Pravi vas drži taman onako kao treba, da znate čiji ste.Onaj ko orla drži za rep i ženu za reč, može reći da ništa ne drži.Duh je savršenog čovjeka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvaritiDuh je savršenog čoveka poput ogledala. Ogledalo ne trči za stvarima kako bi uhvatilo njihov odraz, a kada ih odražava, ne drži ih samo za sebe. Tako ga ništa ne može oštetiti, tako ga ništa ne može pokvariti.Doktori su isti kao advokati, jedina razlika je u tome što vas advokati samo opljačkaju, dok vas doktori opljačkaju i ubiju.