Nikad ništa ne preduzimajte dok vas drži bes.


nikad-ne-preduzimajte-dok-vas-dri-bes
fjodor dostojevskinikadnitanepreduzimajtedokvasdržibesnikad ništaništa nene preduzimajtepreduzimajte dokdok vasvas držidrži besnikad ništa neništa ne preduzimajtene preduzimajte dokpreduzimajte dok vasdok vas drživas drži besnikad ništa ne preduzimajteništa ne preduzimajte dokne preduzimajte dok vaspreduzimajte dok vas držidok vas drži besnikad ništa ne preduzimajte dokništa ne preduzimajte dok vasne preduzimajte dok vas držipreduzimajte dok vas drži bes

Doktori su isti kao advokati, jedina razlika je u tome što vas advokati samo opljačkaju, dok vas doktori opljačkaju i ubiju. -Čehov
doktori-su-isti-kao-advokati-jedina-razlika-u-tome-to-vas-advokati-samo-opljakaju-dok-vas-doktori-opljakaju-i-ubiju