Nikad ne radi sam one stvari koje netko drugi može uraditi za tebe.


nikad-ne-radi-sam-one-stvari-koje-netko-drugi-moe-uraditi-za-tebe
agata kristinikadneradisamonestvarikojenetkodrugimožeuraditizatebenikad nene radiradi samsam oneone stvaristvari kojekoje netkonetko drugidrugi možemože uraditiuraditi zaza tebenikad ne radine radi samradi sam onesam one stvarione stvari kojestvari koje netkokoje netko druginetko drugi možedrugi može uraditimože uraditi zauraditi za tebenikad ne radi samne radi sam oneradi sam one stvarisam one stvari kojeone stvari koje netkostvari koje netko drugikoje netko drugi moženetko drugi može uraditidrugi može uraditi zamože uraditi za tebenikad ne radi sam onene radi sam one stvariradi sam one stvari kojesam one stvari koje netkoone stvari koje netko drugistvari koje netko drugi možekoje netko drugi može uraditinetko drugi može uraditi zadrugi može uraditi za tebe

Um mora verovati da nešto može uraditi pre nego što to uradi. Fokusiraj se na pozitivne stvari bez obzira na probleme koji te okružuju.
um-mora-verovati-da-neto-moe-uraditi-pre-nego-to-to-uradi-fokusiraj-se-na-pozitivne-stvari-bez-obzira-na-probleme-koji-te-okruuju
Ali nijedan drugi tebe ne može da zameni
ali-nijedan-drugi-tebe-ne-moe-da-zameni
Najgori način da ti netko nedostaje je da sjedi pored tebe; a znaš da ga nikad nećes imati. -Ljubavne poslovice
najgori-nain-da-ti-netko-nedostaje-da-sjedi-pored-tebe-a-zna-da-ga-nikad-nees-imati
Nikad joj nisam rekao ni da sam usput prešao na desetine bezimenih rečica koje sam nazvao po njoj. -Đorđe Balašević
nikad-joj-nisam-rekao-da-sam-usput-preao-na-desetine-bezimenih-reica-koje-sam-nazvao-po-njoj