Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao.


nikad-ne-razmiljam-o-sebi-kao-o-ikoni-ono-to-u-glavama-drugih-ljudi-nije-u-mojoj-ja-samo-radim-svoj-posao
odri hepbernnikadnerazmiljamsebikaoikonionotoglavamadrugihljudinijemojojjasamoradimsvojposaonikad nene razmišljamrazmišljam oo sebisebi kaokao oo ikoniono štošto jeu glavamaglavama drugihdrugih ljudinije uu mojojja samosamo radimradim svojsvoj posaonikad ne razmišljamne razmišljam orazmišljam o sebio sebi kaosebi kao okao o ikoniono što ješto je uje u glavamau glavama drugihglavama drugih ljudinije u mojojja samo radimsamo radim svojradim svoj posaonikad ne razmišljam one razmišljam o sebirazmišljam o sebi kaoo sebi kao osebi kao o ikoniono što je ušto je u glavamaje u glavama drugihu glavama drugih ljudija samo radim svojsamo radim svoj posaonikad ne razmišljam o sebine razmišljam o sebi kaorazmišljam o sebi kao oo sebi kao o ikoniono što je u glavamašto je u glavama drugihje u glavama drugih ljudija samo radim svoj posao

Pomisli na sve te milione koji žive zajedno, a ne vole to, i mrze svoj posao, a plaše se da ga ne izgube, nije čudo što im lica izgledaju tako kao što izgledaju. -Čarls Bukovski
pomisli-na-sve-te-milione-koji-ive-zajedno-a-ne-vole-to-i-mrze-svoj-posao-a-plae-se-da-ga-ne-izgube-nije-udo-to-im-lica-izgledaju-tako-kao-to
Nalio bih sebi viski u trenutku najžešćeg bola i nastavio bih svoj posao. A posao mi se sastojao u tome da se napijem. Viski me je dokusurio, trebalo je da pređem na vino. -Čarls Bukovski
nalio-bih-sebi-viski-u-trenutku-najeeg-bola-i-nastavio-bih-svoj-posao-a-posao-mi-se-sastojao-u-tome-da-se-napijem-viski-me-dokusurio-trebalo-da
Ono što hoće, mudrac to traži u sebi. Prost čovek to traži kod drugih. -Konfučije
ono-to-hoe-mudrac-to-trai-u-sebi-prost-ovek-to-trai-kod-drugih
Pokušavao sam biti kao ostali. Onda sam video da mi nije potrebno. Biti kao drugi znači završiti svoj posao. -Duško Ttrifunović
pokuavao-sam-biti-kao-ostali-onda-sam-video-da-mi-nije-potrebno-biti-kao-drugi-znai-zavriti-svoj-posao
Ni Bog nam nije verovao tih dana. Ni priroda. Ni ljudi. Verovala je samo naša ogromna ljubav. Verovala je samo tvoja ruka u mojoj ruci. -Miroslav Mika Antić
ni-bog-nam-nije-verovao-tih-dana-ni-priroda-ni-ljudi-verovala-samo-naa-ogromna-ljubav-verovala-samo-tvoja-ruka-u-mojoj-ruci
Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora