Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima a o vama dobro.


nikad-ne-sluajte-one-koji-loe-govore-o-drugima-a-o-vama-dobro
lav nikolajevič tolstojnikadnesluajteonekojiloegovoredrugimavamadobronikad nene slušajteslušajte oneone kojikoji lošeloše govoregovore oo drugimao vamavama dobronikad ne slušajtene slušajte oneslušajte one kojione koji lošekoji loše govoreloše govore ogovore o drugimadrugima a oa o vamao vama dobronikad ne slušajte onene slušajte one kojislušajte one koji lošeone koji loše govorekoji loše govore ološe govore o drugimao drugima a odrugima a o vamaa o vama dobronikad ne slušajte one kojine slušajte one koji lošeslušajte one koji loše govoreone koji loše govore okoji loše govore o drugimagovore o drugima a oo drugima a o vamadrugima a o vama dobro

Znaj kako da slušaš i profitiraćeš čak i od onih koji loše govore. -Plutarh
znaj-kako-da-slua-i-profitirae-ak-i-od-onih-koji-loe-govore
Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu. -Sasha Guitry
ima-ljudi-koji-govore-govore-govore-sve-dok-napokon-ne-uspiju-neto-i-da-kau
Nikad ništa ne shvataj lično, kakvo god da je mišljenje ljudi o tebi, bilo ono loše ili dobro, to je samo njihovo mišljenje, ali ne i istina.
nikad-ne-shvataj-lino-kakvo-god-da-miljenje-ljudi-o-tebi-bilo-ono-loe-ili-dobro-to-samo-njihovo-miljenje-ali-ne-i-istina
Ima ljudi koji čuju eho, pa pomisle da su sami proizveli originalni zvuk. Ima ljudi koji govore, govore i govore – sve dok najzad ne uspiju da nešto kažu. -Ernest Hemingvej
ima-ljudi-koji-uju-eho-pa-pomisle-da-su-sami-proizveli-originalni-zvuk-ima-ljudi-koji-govore-govore-i-govore-sve-dok-najzad-ne-uspiju-da-neto-kau
Pamćenje je jedno čudno sito - zadržava sve ono dobro o nama i sve ono loše o drugima. -Stendal
pamenje-jedno-udno-sito-zadrava-sve-ono-dobro-o-nama-i-sve-ono-loe-o-drugima