Nikad ne stajemo u istu reku. U proticanju vremena, izgubljena prilika, izgubljena je zauvek.


nikad-ne-stajemo-u-istu-reku-u-proticanju-vremena-izgubljena-prilika-izgubljena-zauvek
heraklitnikadnestajemoisturekuproticanjuvremenaizgubljenaprilikazauveknikad nene stajemostajemo uu istuistu rekuu proticanjuproticanju vremenaizgubljena prilikaizgubljena jeje zauveknikad ne stajemone stajemo ustajemo u istuu istu rekuu proticanju vremenaizgubljena je zauveknikad ne stajemo une stajemo u istustajemo u istu rekunikad ne stajemo u istune stajemo u istu reku

Izgubljena bitka je ona o kojoj čovek misli da je izgubljena. -Žan Pol Sartr
izgubljena-bitka-ona-o-kojoj-ovek-misli-da-izgubljena