Nikad ne umire samo onaj čovek koji za sobom ostavi decu!


nikad-ne-umire-samo-onaj-ovek-koji-za-sobom-ostavi-decu
ruske poslovicenikadneumiresamoonajčovekkojizasobomostavidecunikad nene umireumire samosamo onajonaj čovekčovek kojikoji zaza sobomsobom ostaviostavi decunikad ne umirene umire samoumire samo onajsamo onaj čovekonaj čovek kojičovek koji zakoji za sobomza sobom ostavisobom ostavi decunikad ne umire samone umire samo onajumire samo onaj čoveksamo onaj čovek kojionaj čovek koji začovek koji za sobomkoji za sobom ostaviza sobom ostavi decunikad ne umire samo onajne umire samo onaj čovekumire samo onaj čovek kojisamo onaj čovek koji zaonaj čovek koji za sobomčovek koji za sobom ostavikoji za sobom ostavi decu

Nikad nisam upoznao genija. Za mene je genijalan čovek onaj koji je odličan u nečemu što mrzi – Bilo ko može biti dobar u nečemu što voli – samo je pitanje pronalaska ideje. -Klint Istvud
nikad-nisam-upoznao-genija-za-mene-genijalan-ovek-onaj-koji-odlian-u-neemu-to-mrzi-bilo-ko-moe-biti-dobar-u-neemu-to-voli-samo-pitanje-pronalaska
U najvećem broju slučajeva, ljubomoran čovek, to je onaj koji veruje da je žena jača od njega, i da joj on nije dovoljan. Stoga je ljubomora samo jedan strah, a ljubomoran čovek kukavica. -Jovan Dučić
u-najveem-broju-sluajeva-ljubomoran-ovek-to-onaj-koji-veruje-da-ena-jaa-od-njega-i-da-joj-on-nije-dovoljan-stoga-ljubomora-samo-jedan-strah-a
Srećno oženjen je samo onaj čovek koji razume svaku reč koju njegova žena nije rekla. -Alfred Hičkok
sreno-oenjen-samo-onaj-ovek-koji-razume-svaku-re-koju-njegova-ena-nije-rekla
Nije ubica samo onaj koji nekom život oduzme, već i onaj koji drugom smrt poželi. -Poslovice korisnika
nije-ubica-samo-onaj-koji-nekom-ivot-oduzme-ve-i-onaj-koji-drugom-smrt-poeli
Kako će drugima upravljati onaj koji ne zna upravljati sam sobom. -Konfučije
kako-e-drugima-upravljati-onaj-koji-ne-zna-upravljati-sam-sobom