Nikad ne uveravaj coveka da se nada uzalud. Mozda je to jedino sto ima.


nikad-ne-uveravaj-coveka-da-se-nada-uzalud-mozda-to-jedino-sto-ima
nikadneuveravajcovekadasenadauzaludmozdatojedinostoimanikad nene uveravajuveravaj covekacoveka dada sese nadanada uzaludmozda jejedino stosto imanikad ne uveravajne uveravaj covekauveravaj coveka dacoveka da seda se nadase nada uzaludje to jedinojedino sto imanikad ne uveravaj covekane uveravaj coveka dauveravaj coveka da secoveka da se nadada se nada uzaludmozda je to jedinoje to jedino stonikad ne uveravaj coveka dane uveravaj coveka da seuveravaj coveka da se nadacoveka da se nada uzaludmozda je to jedino stoje to jedino sto ima

pricaju 2 pedera    I vidu jednog  malog  coveka  patuljak  I jedan kaze ja Mrzim patuljke a drugi  kaze a ja volim ova pita  pa kako to  kad ova odg sve sto je ...
pricaju-2-pedera-i-vidu-jednog-malog-coveka-patuljak-i-jedan-kaze-ja-mrzim-patuljke-a-drugi-kaze-a-ja-volim-ova-pita-pa-kako-to-kad-ova-odg
Ko vodi ka razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi. -Demokrit
ko-vodi-ka-razumu-onog-ko-misli-da-ima-razum-uzalud-se-trudi
Ko vodi prema razumu onog ko misli da ima razum, uzalud se trudi. -Demokrit
ko-vodi-prema-razumu-onog-ko-misli-da-ima-razum-uzalud-se-trudi
Nikad te necu zaboraviti  zato sto te volim punooo i uvek cu te voleti
nikad-te-necu-zaboraviti-zato-sto-te-volim-punooo-i-uvek-cu-te-voleti
Mala nada donosi veliku sreću. Dok velika nada donosi još veće razočaranje. -Žarko Laušević
mala-nada-donosi-veliku-sreu-dok-velika-nada-donosi-jo-vee-razoaranje