Nikad ne veruj sjaju u očima žene! To je verovatno svetlo što prodire kroz njenu šuplju glavu


nikad-ne-veruj-sjaju-u-oima-ene-to-verovatno-svetlo-to-prodire-kroz-njenu-uplju-glavu
nikola teslanikadneverujsjajuočimaženetoverovatnosvetlotoprodirekroznjenuupljuglavunikad nene verujveruj sjajusjaju uu očimaočima ženeje verovatnoverovatno svetlosvetlo štošto prodireprodire krozkroz njenunjenu šupljušuplju glavunikad ne verujne veruj sjajuveruj sjaju usjaju u očimau očima ženeje verovatno svetloverovatno svetlo štosvetlo što prodirešto prodire krozprodire kroz njenukroz njenu šupljunjenu šuplju glavunikad ne veruj sjajune veruj sjaju uveruj sjaju u očimasjaju u očima ženeje verovatno svetlo štoverovatno svetlo što prodiresvetlo što prodire krozšto prodire kroz njenuprodire kroz njenu šupljukroz njenu šuplju glavunikad ne veruj sjaju une veruj sjaju u očimaveruj sjaju u očima ženeje verovatno svetlo što prodireverovatno svetlo što prodire krozsvetlo što prodire kroz njenušto prodire kroz njenu šupljuprodire kroz njenu šuplju glavu

Nikad ne vjeruj sjaju u očima žene! To je vjerojatno svjetlo što prodire kroz njenu šuplju glavu. -Nikola Tesla
nikad-ne-vjeruj-sjaju-u-oima-ene-to-vjerojatno-svjetlo-to-prodire-kroz-njenu-uplju-glavu
Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja. -Frida Kalo
jedina-stvar-koju-znam-raditi-slikati-zato-to-imam-potrebu-i-slikam-sve-to-mi-proe-kroz-glavu-bez-razmiljanja
Nikad ne veruj savetu čoveka u nevolji. -Ezop
nikad-ne-veruj-savetu-oveka-u-nevolji