Nikad ne vjeruj sjaju u očima žene! To je vjerojatno svjetlo što prodire kroz njenu šuplju glavu.


nikad-ne-vjeruj-sjaju-u-oima-ene-to-vjerojatno-svjetlo-to-prodire-kroz-njenu-uplju-glavu
nikola teslanikadnevjerujsjajuočimaženetovjerojatnosvjetlotoprodirekroznjenuupljuglavunikad nene vjerujvjeruj sjajusjaju uu očimaočima ženeje vjerojatnovjerojatno svjetlosvjetlo štošto prodireprodire krozkroz njenunjenu šupljušuplju glavunikad ne vjerujne vjeruj sjajuvjeruj sjaju usjaju u očimau očima ženeje vjerojatno svjetlovjerojatno svjetlo štosvjetlo što prodirešto prodire krozprodire kroz njenukroz njenu šupljunjenu šuplju glavunikad ne vjeruj sjajune vjeruj sjaju uvjeruj sjaju u očimasjaju u očima ženeje vjerojatno svjetlo štovjerojatno svjetlo što prodiresvjetlo što prodire krozšto prodire kroz njenuprodire kroz njenu šupljukroz njenu šuplju glavunikad ne vjeruj sjaju une vjeruj sjaju u očimavjeruj sjaju u očima ženeje vjerojatno svjetlo što prodirevjerojatno svjetlo što prodire krozsvjetlo što prodire kroz njenušto prodire kroz njenu šupljuprodire kroz njenu šuplju glavu

Nikad ne veruj sjaju u očima žene! To je verovatno svetlo što prodire kroz njenu šuplju glavu -Nikola Tesla
nikad-ne-veruj-sjaju-u-oima-ene-to-verovatno-svetlo-to-prodire-kroz-njenu-uplju-glavu
Jedina stvar koju znam raditi je slikati, zato što imam potrebu, i slikam sve što mi prođe kroz glavu, bez razmišljanja. -Frida Kalo
jedina-stvar-koju-znam-raditi-slikati-zato-to-imam-potrebu-i-slikam-sve-to-mi-proe-kroz-glavu-bez-razmiljanja
Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...
nikad-joj-nije-rekao-hvala-ak-ne-reima-a-svim-drugim-oima-pogledom-celim-biem-govorio-vie-nego-to-joj-bilo-kad-i-bilo-ko-i-bilo
Toliko mi je potrebna dobra žena da je već osećam u vazduhu, osećam je pod prstima, vidim pločnike stvorene za njena stopala, vidim jastuke za njenu glavu, osećam svoj suzdržani smeh. -Čarls Bukovski
toliko-mi-potrebna-dobra-ena-da-ve-oseam-u-vazduhu-oseam-pod-prstima-vidim-plonike-stvorene-za-njena-stopala-vidim-jastuke-za-njenu-glavu-oseam