Nikad ne zaboravljaš dve osobe. Jednu koja je bila tu kad je bilo najteže i drugu koja je baš tada okrenula leđa.


nikad-ne-zaboravlja-dve-osobe-jednu-koja-bila-kad-bilo-najtee-i-drugu-koja-ba-tada-okrenula-a
nikadnezaboravljadveosobejednukojabilakadbilonajtežedrugubatadaokrenulaleđanikad nene zaboravljašzaboravljaš dvedve osobejednu kojakoja jeje bilabila tutu kadkad jeje bilobilo najteženajteže ii drugudrugu kojakoja jeje bašbaš tadatada okrenulaokrenula leđanikad ne zaboravljašne zaboravljaš dvezaboravljaš dve osobejednu koja jekoja je bilaje bila tubila tu kadtu kad jekad je biloje bilo najtežebilo najteže inajteže i drugui drugu kojadrugu koja jekoja je bašje baš tadabaš tada okrenulatada okrenula leđanikad ne zaboravljaš dvene zaboravljaš dve osobejednu koja je bilakoja je bila tuje bila tu kadbila tu kad jetu kad je bilokad je bilo najtežeje bilo najteže ibilo najteže i drugunajteže i drugu kojai drugu koja jedrugu koja je baškoja je baš tadaje baš tada okrenulabaš tada okrenula leđanikad ne zaboravljaš dve osobejednu koja je bila tukoja je bila tu kadje bila tu kad jebila tu kad je bilotu kad je bilo najtežekad je bilo najteže ije bilo najteže i drugubilo najteže i drugu kojanajteže i drugu koja jei drugu koja je bašdrugu koja je baš tadakoja je baš tada okrenulaje baš tada okrenula leđa

Nikad ne zaboravljaš osobu…koja ti je nešto značila…samo se navikavaš na to.. da je više nema… :/
nikad-ne-zaboravlja-osobukoja-ti-neto-znailasamo-se-navikava-na-to-da-vie-nema
Kako stariš, shvatićeš da imaš dve ruke. Jednu da pomogneš sebi, a drugu da pomogneš drugima.
kako-stari-shvatie-da-ima-dve-ruke-jednu-da-pomogne-sebi-a-drugu-da-pomogne-drugima
Nikada nisam sreo ogorčenu osobu koja je bila zahvalna. Niti zahvalnu koja je bila ogorčena. -Nik Vuičić
nikada-nisam-sreo-ogorenu-osobu-koja-bila-zahvalna-niti-zahvalnu-koja-bila-ogorena
Od dve glavne vrednosti života, lepote i istine. Prvu nalazim u srcu koje voli, drugu u ruci koja deli. -Zoran Đinđić
od-dve-glavne-vrednosti-ivota-lepote-i-istine-prvu-nalazim-u-srcu-koje-voli-drugu-u-ruci-koja-deli