Nikad ne znaš ko će zasijati kad ti ostaneš u mraku.


nikad-ne-zna-ko-e-zasijati-kad-ti-ostane-u-mraku
Đorđe balaševićnikadneznakoćezasijatikadtiostanemrakunikad nene znašznaš koko ćeće zasijatizasijati kadkad titi ostanešostaneš uu mrakunikad ne znašne znaš koznaš ko ćeko će zasijatiće zasijati kadzasijati kad tikad ti ostanešti ostaneš uostaneš u mrakunikad ne znaš kone znaš ko ćeznaš ko će zasijatiko će zasijati kadće zasijati kad tizasijati kad ti ostaneškad ti ostaneš uti ostaneš u mrakunikad ne znaš ko ćene znaš ko će zasijatiznaš ko će zasijati kadko će zasijati kad tiće zasijati kad ti ostanešzasijati kad ti ostaneš ukad ti ostaneš u mraku

U mraku bolje se vidimo, u mraku bolje se čujemo, u mraku oči nam sijaju, u mraku tela podivljaju :)))
u-mraku-bolje-se-vidimo-u-mraku-bolje-se-ujemo-u-mraku-oi-nam-sijaju-u-mraku-tela-podivljaju
Da sam slep živeo bih u svome mraku. Ovako, ko zna u čijem mraku živim. -Branislav Crnčević
da-sam-slep-iveo-bih-u-svome-mraku-ovako-ko-zna-u-ijem-mraku-ivim
Nikad ne pitaj u onoga koji previše ima, već traži u onoga za kojeg znaš da te punom dušom voli. -Španska poslovica
nikad-ne-pitaj-u-onoga-koji-previe-ima-ve-trai-u-onoga-za-kojeg-zna-da-te-punom-om-voli
Zvat ćeš me jednog dana kad ostaneš sam. Zvat ćeš me jednog dana sigurno znam. Zvat ćeš me jednog dana kad ostave te svi, ali meni ne dolazi, nećeš mi ...
zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostane-sam-zvat-e-me-jednog-dana-sigurno-znam-zvat-e-me-jednog-dana-kad-ostave-te-svi-ali-meni-ne-dolazi-nee-mi
Jedini problem kad ne radiš ništa je taj što ne znaš kad si gotov..
jedini-problem-kad-ne-radi-taj-to-ne-zna-kad-gotov