Nikad nećete biti sretni ako nastavite istraživati od čega se sreća sastoji. Nikad nećete živjeti ako budete tražili smisao života.


nikad-neete-biti-sretni-ako-nastavite-istraivati-od-ega-se-srea-sastoji-nikad-neete-ivjeti-ako-budete-traili-smisao-ivota
odabrane poslovicenikadnećetebitisretniakonastaviteistraživatiodčegasesrećasastojiživjetibudetetražilismisaoživotanikad nećetenećete bitibiti sretnisretni akoako nastavitenastavite istraživatiistraživati odod čegačega sese srećasreća sastojinikad nećetenećete živjetiživjeti akoako budetebudete tražilitražili smisaosmisao životanikad nećete bitinećete biti sretnibiti sretni akosretni ako nastaviteako nastavite istraživatinastavite istraživati odistraživati od čegaod čega sečega se srećase sreća sastojinikad nećete živjetinećete živjeti akoživjeti ako budeteako budete tražilibudete tražili smisaotražili smisao životanikad nećete biti sretninećete biti sretni akobiti sretni ako nastavitesretni ako nastavite istraživatiako nastavite istraživati odnastavite istraživati od čegaistraživati od čega seod čega se srećačega se sreća sastojinikad nećete živjeti akonećete živjeti ako budeteživjeti ako budete tražiliako budete tražili smisaobudete tražili smisao životanikad nećete biti sretni akonećete biti sretni ako nastavitebiti sretni ako nastavite istraživatisretni ako nastavite istraživati odako nastavite istraživati od čeganastavite istraživati od čega seistraživati od čega se srećaod čega se sreća sastojinikad nećete živjeti ako budetenećete živjeti ako budete tražiliživjeti ako budete tražili smisaoako budete tražili smisao života

Nikada nećete biti srećni ako nastavite tražiti smisao sreće. Nikada nećete živjeti ako nastavite tražiti smisao života. -Albert Kami
nikada-neete-biti-sre-ako-nastavite-traiti-smisao-sree-nikada-neete-ivjeti-ako-nastavite-traiti-smisao-ivota
Da biste bili uspešni, morate biti sebični, ili ništa nećete postići. Kada jednom dođete do vrha, tada morate postati nesebični. Ne smete biti nedodirljvi. Ne smete se izolovati. -Majkl Džordan
da-biste-bili-uspe-morate-biti-sebi-ili-neete-postii-kada-jednom-doete-do-vrha-tada-morate-postati-nesebi-ne-smete-biti-nedodirljvi-ne-smete-se
Nikad me zapravo nisi upoznao. Možda izgledam slaba na tebe, ali ako čvrsto odlučim mogu razbiti i tu ljubav. Onda ćeš videti koliko sam sposobna za sve, pa ...
nikad-me-zapravo-nisi-upoznao-moda-izgledam-slaba-na-tebe-ali-ako-vrsto-odluim-mogu-razbiti-i-ljubav-onda-e-videti-koliko-sam-sposobna-za-sve-pa
Ne možemo biti sigurni da imamo nešto zbog čega vredi živeti osim ako nismo spremni umreti za to. -Ernesto Če Gevara
ne-moemo-biti-sigurni-da-imamo-neto-zbog-ega-vredi-iveti-osim-ako-nismo-spremni-umreti-za-to
Čovjek ne zna živjeti; ne misli, ne razmišlja, ne računa ako ne osjeća; ne može neprekidno osjećati ako ne zamišlja; a ne može ni osjećati ni zamišljati bez strasti, iluzija i zabluda. -Ugo Foscolo
ovjek-ne-zna-ivjeti-ne-misli-ne-razmilja-ne-rauna-ako-ne-osjea-ne-moe-neprekidno-osjeati-ako-ne-zamilja-a-ne-moe-osjeati-zamiljati-bez-strasti
Opasno je da budete iskreni ako niste i glupi. -Bernard Shaw
opasno-da-budete-iskreni-ako-niste-i-glupi