Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novaca je prolazno stanje: biti siromašan je stanje duha.


nikad-nisam-bio-siromaan-ali-sam-bio-bez-novca-biti-bez-novaca-prolazno-stanje-biti-siromaan-stanje-duha
mike toddnikadnisambiosiromaanalisambeznovcabitinovacaprolaznostanjebitisiromaanstanjeduhanikad nisamnisam biobio siromašanali samsam biobio bezbez novcabiti bezbez novacanovaca jeje prolaznoprolazno stanjebiti siromašansiromašan jeje stanjestanje duhanikad nisam bionisam bio siromašanali sam biosam bio bezbio bez novcabiti bez novacabez novaca jenovaca je prolaznoje prolazno stanjebiti siromašan jesiromašan je stanjeje stanje duhanikad nisam bio siromašanali sam bio bezsam bio bez novcabiti bez novaca jebez novaca je prolaznonovaca je prolazno stanjebiti siromašan je stanjesiromašan je stanje duhaali sam bio bez novcabiti bez novaca je prolaznobez novaca je prolazno stanjebiti siromašan je stanje duha

Biti siromašan nije sramota, ali sramiti se toga jeste. -Bendžamin Frenklin
biti-siromaan-nije-sramota-ali-sramiti-se-toga-jeste
Onaj čijim je srcem ovladala pohlepa, beskrajno je siromašan, makar bio i bogat, -Japanska poslovica
onaj-ijim-srcem-ovladala-pohlepa-beskrajno-siromaan-makar-bio-i-bogat
Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve