Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve.


nikad-nisam-prevario-nasmejao-sam-za-tri-ivota-poklonio-sam-joj-lani-malom-zlatnom-gitarom-ali-nisam-voleo-neka-mi-bog-oprosti-a-ipak-govorila-da
Đorđe balaševićnikadnisamprevarionasmejaosamzatriživotapokloniojojlančićmalomzlatnomgitaromalivoleonekamibogoprostiipakgovoriladanjenosvenikad jeje nisamnisam prevarionasmejao samsam jeje zaza tritri životapoklonio samsam jojjoj lančićlančić sasa malommalom zlatnomzlatnom gitaromnisam jeje voleoneka mimi bogbog oprostigovorila jeje dada samsam njenonjeno svenikad je nisamje nisam prevarionasmejao sam jesam je zaje za triza tri životapoklonio sam jojsam joj lančićjoj lančić salančić sa malomsa malom zlatnommalom zlatnom gitaromnisam je voleoneka mi bogmi bog oprostigovorila je daje da samda sam njenosam njeno sve

Nikad joj nisam rekao ni da sam usput prešao na desetine bezimenih rečica koje sam nazvao po njoj. -Đorđe Balašević
nikad-joj-nisam-rekao-da-sam-usput-preao-na-desetine-bezimenih-reica-koje-sam-nazvao-po-njoj
Ja nisam bolesna. Ja sam slomljena. Ali sretna sam sve dok mogu slikati. -Frida Kalo
ja-nisam-bolesna-ja-sam-slomljena-ali-sretna-sam-sve-dok-mogu-slikati