Nikad nisam upoznao genija. Za mene je genijalan čovek onaj koji je odličan u nečemu što mrzi – Bilo ko može biti dobar u nečemu što voli – samo je pitanje pronalaska ideje.


nikad-nisam-upoznao-genija-za-mene-genijalan-ovek-onaj-koji-odlian-u-neemu-to-mrzi-bilo-ko-moe-biti-dobar-u-neemu-to-voli-samo-pitanje-pronalaska
klint istvudnikadnisamupoznaogenijazamenegenijalančovekonajkojiodličannečemutomrzibilokomožebitidobarvolisamopitanjepronalaskaidejenikad nisamnisam upoznaoupoznao genijaza menemene jeje genijalangenijalan čovekčovek onajonaj kojikoji jeje odličanodličan uu nečemunečemu štošto mrzimrzi –– bilobilo koko možemože bitibiti dobardobar uu nečemunečemu štošto volivoli –– samosamo jeje pitanjepitanje pronalaskapronalaska idejenikad nisam upoznaonisam upoznao genijaza mene jemene je genijalanje genijalan čovekgenijalan čovek onajčovek onaj kojionaj koji jekoji je odličanje odličan uodličan u nečemuu nečemu štonečemu što mrzišto mrzi –mrzi – bilo– bilo kobilo ko možeko može bitimože biti dobarbiti dobar udobar u nečemuu nečemu štonečemu što volišto voli –voli – samo– samo jesamo je pitanjeje pitanje pronalaskapitanje pronalaska ideje

Nikad ne umire samo onaj čovek koji za sobom ostavi decu! -Ruske poslovice
nikad-ne-umire-samo-onaj-ovek-koji-za-sobom-ostavi-decu
Zašto bi se onaj koji se ne opija, zato što nagonski mrzi vino, opravdano nazivao trijeznim? -Ugo Foscolo
zato-bi-se-onaj-koji-se-ne-opija-zato-to-nagonski-mrzi-vino-opravdano-nazivao-trijeznim
Nikad se nisam trudio da razumem ili da na svoju stranu pridobijem rulju, ono što njih zanima ja još nisam dokučio, ono što ja znam je daleko van domašaja njihovog razumevanja. -Epikur
nikad-se-nisam-trudio-da-razumem-ili-da-na-svoju-stranu-pridobijem-rulju-ono-to-njih-zanima-ja-jo-nisam-dokuio-ono-to-ja-znam-daleko-van-domaaja