Nikad nisi toliko u problemima da se ne možeš izvući. Uz malo truda i čvrste volje sve se može rešiti. Srce će ti dati izbor, a razum pokazati pravi put.


nikad-nisi-toliko-u-problemima-da-se-ne-moe-izvui-uz-malo-truda-i-vrste-volje-sve-se-moe-reiti-srce-e-ti-dati-izbor-a-razum-pokazati-pravi-put
nikadnisitolikoproblemimadasenemožeizvućiuzmalotrudačvrstevoljesvemožereitisrcećetidatiizborrazumpokazatipraviputnikad nisinisi tolikotoliko uu problemimaproblemima dada sese nene možešmožeš izvućiuz malomalo trudatruda ii čvrstečvrste voljevolje svesve sese možemože rešitisrce ćeće titi datidati izborrazum pokazatipokazati pravipravi putnikad nisi tolikonisi toliko utoliko u problemimau problemima daproblemima da seda se nese ne možešne možeš izvućiuz malo trudamalo truda itruda i čvrstei čvrste volječvrste volje svevolje sve sesve se možese može rešitisrce će tiće ti datiti dati izbora razum pokazatirazum pokazati pravipokazati pravi put

Ti možeš čovjeka vratiti na pravi put, ali mu ne možeš grijehe oprostiti. -Poslovice korisnika
ti-moe-ovjeka-vratiti-na-pravi-put-ali-mu-ne-moe-grijehe-oprostiti
Mama osoba koja me u životu prati, odlučila se meni život ona je dati, za moju sreču svakome na.put stati, uvjek na pravi put slati, ovo iz srca je to shvati ...
mama-osoba-koja-me-u-ivotu-prati-odluila-se-meni-ivot-ona-dati-za-moju-sreu-svakome-naput-stati-uvjek-na-pravi-put-slati-ovo-iz-srca-to-shvati
Ne možeš dva puta napraviti istu grešku. Drugi put to više nije greška, nego izbor…
ne-moe-dva-puta-napraviti-istu-greku-drugi-put-to-vie-nije-greka-nego-izbor
Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane.. -Bob Marli
ne-moe-pronai-pravi-put-ako-su-ulice-asfaltirane
Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane. -Bob Marli
ne-moe-pronai-pravi-put-ako-su-ulice-asfaltirane