Nikad čovek ne može tako upropastiti život kao kad želi da ga popravi.


nikad-ovek-ne-moe-tako-upropastiti-ivot-kao-kad-eli-da-ga-popravi
meša selimovićnikadčoveknemožetakoupropastitiživotkaokadželidagapopravinikad čovekčovek nene možemože takotako upropastitiupropastiti životživot kaokao kadkad želiželi dada gaga popravinikad čovek nečovek ne možene može takomože tako upropastititako upropastiti životupropastiti život kaoživot kao kadkao kad želikad želi daželi da gada ga popravinikad čovek ne možečovek ne može takone može tako upropastitimože tako upropastiti živottako upropastiti život kaoupropastiti život kao kadživot kao kad želikao kad želi dakad želi da gaželi da ga popravinikad čovek ne može takočovek ne može tako upropastitine može tako upropastiti životmože tako upropastiti život kaotako upropastiti život kao kadupropastiti život kao kad želiživot kao kad želi dakao kad želi da gakad želi da ga popravi

Nikad nisi tako nježan kao kad ti je teško. Ličiš na dijete koje se skriva.Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna i nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđanje.Šta vredi imati mnogo i biti nešto, kad čovek ne može da se oslobodi straha od sirotinje, ni niskosti u mislima, ni grubosti u rečima, ni nesigurnosti u postupcima, kad gorka i neumitna a nevidljiva beda prati čoveka u stopu, a taj lepši, bolji i mirniji život izmiče se kao varljivo priviđenje.Loše vreme se popravi, a loš čovek nikada.Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi.Kad voli čovek nije ljubomoran, već kad želi da bude voljen!