Nikad ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Što znači da uvijek o tebi pričaju gori od tebe. Ne zaboravi to.


nikad-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-to-znai-da-uvijek-o-tebi-priaju-gori-od-tebe-ne-zaboravi-to
nikadnitaružnotebinećerećionajkoboljiodtebeŠtoznačidauvijekpričajugorinezaboravitonikad ništaništa ružnoružno oo tebitebi nećeneće rećireći onajonaj koko jeje boljibolji odod tebeŠto značiznači dada uvijekuvijek oo tebitebi pričajupričaju gorigori odod tebene zaboravinikad ništa ružnoništa ružno oružno o tebio tebi nećetebi neće rećineće reći onajreći onaj koonaj ko jeko je boljije bolji odbolji od tebeŠto znači daznači da uvijekda uvijek ouvijek o tebio tebi pričajutebi pričaju goripričaju gori odgori od tebenikad ništa ružno oništa ružno o tebiružno o tebi nećeo tebi neće rećitebi neće reći onajneće reći onaj koreći onaj ko jeonaj ko je boljiko je bolji odje bolji od tebeŠto znači da uvijekznači da uvijek oda uvijek o tebiuvijek o tebi pričajuo tebi pričaju goritebi pričaju gori odpričaju gori od tebenikad ništa ružno o tebiništa ružno o tebi nećeružno o tebi neće rećio tebi neće reći onajtebi neće reći onaj koneće reći onaj ko jereći onaj ko je boljionaj ko je bolji odko je bolji od tebeŠto znači da uvijek označi da uvijek o tebida uvijek o tebi pričajuuvijek o tebi pričaju gorio tebi pričaju gori odtebi pričaju gori od tebe

Nikada ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Uvek samo gori. Ne zaboravi to.
nikada-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-uvek-samo-gori-ne-zaboravi-to
Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji. -Majka Tereza
ne-dopusti-da-se-neko-tebi-priblii-ako-nee-otii-od-tebe-bolji-i-zadovoljniji
Nikad ti niko neće ovako u krvotok uliti poslednju nežnost celu i pronaći u tebi i nadu i beznađe. -Miroslav Mika Antić
nikad-ti-niko-nee-ovako-u-krvotok-uliti-poslednju-nenost-celu-i-pronai-u-tebi-i-nadu-i-beznae
Za tebe uvek bicu tu i tebi uvek dacu sve i kada god me pozelis nikad necu reci NE! :) :) :)
za-tebe-uvek-bicu-i-tebi-uvek-dacu-sve-i-kada-god-me-pozelis-nikad-necu-reci-ne
Nikad ništa ne shvataj lično, kakvo god da je mišljenje ljudi o tebi, bilo ono loše ili dobro, to je samo njihovo mišljenje, ali ne i istina.
nikad-ne-shvataj-lino-kakvo-god-da-miljenje-ljudi-o-tebi-bilo-ono-loe-ili-dobro-to-samo-njihovo-miljenje-ali-ne-i-istina