Nikad se ne čudim što vidim ljude zle, ali se često čudim što ih ne vidim da se stide.


nikad-se-ne-udim-to-vidim-ljude-zle-ali-se-esto-udim-to-ih-ne-vidim-da-se-stide
jonathan swiftnikadsenečudimtovidimljudezlealičestoihdastidenikad sese nene čudimčudim štošto vidimvidim ljudeljude zleali sese čestočesto čudimčudim štošto ihih nene vidimvidim dada sese stidenikad se nese ne čudimne čudim štočudim što vidimšto vidim ljudevidim ljude zleali se čestose često čudimčesto čudim štočudim što ihšto ih neih ne vidimne vidim davidim da seda se stidenikad se ne čudimse ne čudim štone čudim što vidimčudim što vidim ljudešto vidim ljude zleali se često čudimse često čudim štočesto čudim što ihčudim što ih nešto ih ne vidimih ne vidim dane vidim da sevidim da se stidenikad se ne čudim štose ne čudim što vidimne čudim što vidim ljudečudim što vidim ljude zleali se često čudim štose često čudim što ihčesto čudim što ih nečudim što ih ne vidimšto ih ne vidim daih ne vidim da sene vidim da se stide

Život me sjebao, nimalo se ne slažemo, ne čudim se što su ludnice i zatvori prepuni. -Čarls Bukovski
ivot-me-sjebao-nimalo-se-ne-slaemo-ne-udim-se-to-su-ludnice-i-zatvori-prepuni
Uživam u svemu što je čisto; ali ne volim da vidim usta što se krive, i žeđ nečistih. -Fridrih Niče
uivam-u-svemu-to-isto-ali-ne-volim-da-vidim-usta-to-se-krive-i-e-neistih
Toliko mi je potrebna dobra žena da je već osećam u vazduhu, osećam je pod prstima, vidim pločnike stvorene za njena stopala, vidim jastuke za njenu glavu, osećam svoj suzdržani smeh. -Čarls Bukovski
toliko-mi-potrebna-dobra-ena-da-ve-oseam-u-vazduhu-oseam-pod-prstima-vidim-plonike-stvorene-za-njena-stopala-vidim-jastuke-za-njenu-glavu-oseam
Ukoliko zaista vidim dalje od drugih ljudi, to je zato što stojim na ramenima divova. -Isak Njutn
ukoliko-zaista-vidim-dalje-od-drugih-ljudi-to-zato-to-stojim-na-ramenima-divova