Nikad se nemoj zamoriti u davanju domovini.


nikad-se-nemoj-zamoriti-u-davanju-domovini
euripidnikadsenemojzamoritidavanjudomovininikad sese nemojnemoj zamoritizamoriti uu davanjudavanju domovininikad se nemojse nemoj zamoritinemoj zamoriti uzamoriti u davanjuu davanju domovininikad se nemoj zamoritise nemoj zamoriti unemoj zamoriti u davanjuzamoriti u davanju domovininikad se nemoj zamoriti use nemoj zamoriti u davanjunemoj zamoriti u davanju domovini

Nikad nemoj da se vraćaš, kad već jednom u svet kreneš … Nemoj da mi nešto petljaš. Nemoj da mi hoćeš-nećeš.Ume život da bude lep, da smo zdravi i da je nama ljubavi. Nema se kad za žaliti, nemoj se sad uspaliti. Ej moja ti nemoj da ti moram faliti.Stvarna darežljivost za budućnost leži u davanju svega za sadašnjost.Tvoje vreme je ograničeno, nemoj ga trošiti živeći nečiji život. Nemoj da dopustiš da te zarobi dogma – i nemoj živeti kako drugi misle. Nemoj ...Niko te ne može spasiti osim tebe. I biće dovoljno lako da ne upiješ, tako lako, ali nemoj, nemoj, nemoj! Samo ih slušaj, zar bi i ti to da budeš?! Bezličan, bezdušan, bezosjećajan stvor?! Zar bi da doživiš smrt pre smrti?! Niko te ne može spasiti osim tebe, a ti si biće vredno spasa. Ako je išta vredno pobede onda je to ovo.Tragajući za srećom, polovina čovečanstva sledi pogrešan trag. Oni misle da se sreća sastoji u imanju i sticanju i u tome da vas drugi služe. Sreća je zapravo u davanju i služenju drugima.