Nikad ti niko neće ovako u krvotok uliti poslednju nežnost celu i pronaći u tebi i nadu i beznađe.


nikad-ti-niko-nee-ovako-u-krvotok-uliti-poslednju-nenost-celu-i-pronai-u-tebi-i-nadu-i-beznae
miroslav mika antićnikadtinikonećeovakokrvotokulitiposlednjunežnostcelupronaćitebinadubeznađenikad titi nikoniko nećeneće ovakoovako uu krvotokkrvotok ulitiuliti poslednjuposlednju nežnostnežnost celucelu ii pronaćipronaći uu tebitebi ii nadunadu ii beznađenikad ti nikoti niko nećeniko neće ovakoneće ovako uovako u krvotoku krvotok ulitikrvotok uliti poslednjuuliti poslednju nežnostposlednju nežnost celunežnost celu icelu i pronaćii pronaći upronaći u tebiu tebi itebi i nadui nadu inadu i beznađenikad ti niko nećeti niko neće ovakoniko neće ovako uneće ovako u krvotokovako u krvotok ulitiu krvotok uliti poslednjukrvotok uliti poslednju nežnostuliti poslednju nežnost celuposlednju nežnost celu inežnost celu i pronaćicelu i pronaći ui pronaći u tebipronaći u tebi iu tebi i nadutebi i nadu ii nadu i beznađenikad ti niko neće ovakoti niko neće ovako uniko neće ovako u krvotokneće ovako u krvotok ulitiovako u krvotok uliti poslednjuu krvotok uliti poslednju nežnostkrvotok uliti poslednju nežnost celuuliti poslednju nežnost celu iposlednju nežnost celu i pronaćinežnost celu i pronaći ucelu i pronaći u tebii pronaći u tebi ipronaći u tebi i naduu tebi i nadu itebi i nadu i beznađe

Nikad ništa ružno o tebi neće reći onaj ko je bolji od tebe. Što znači da uvijek o tebi pričaju gori od tebe. Ne zaboravi to.
nikad-runo-o-tebi-nee-rei-onaj-ko-bolji-od-tebe-to-znai-da-uvijek-o-tebi-priaju-gori-od-tebe-ne-zaboravi-to
I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre. -Anton Čehov
i-za-hiljadu-godina-ovek-e-isto-ovako-uzdisati-ah-teko-iveti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-hteti-da-umre
I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:
i-za-hiljadu-godina-ovjek-e-isto-ovako-uzdisatiah-teko-ivjeti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-htjeti-da-umre
Molimo pametne i poštene da čuvaju zdravlje i ne gube nadu. Za svaki slučaj. Ako nam niko drugi ne pomogne. -Duško Radović
molimo-pametne-i-potene-da-uvaju-zdravlje-i-ne-gube-nadu-za-svaki-sluaj-ako-nam-niko-drugi-ne-pomogne
Radije bih zabavljao ljude uz nadu da će naučiti nešto, nego ih učio nečemu uz nadu da će se zabaviti uz to. -Volt Dizni
radije-bih-zabavljao-ljude-uz-nadu-da-e-nauiti-neto-nego-ih-uio-neemu-uz-nadu-da-e-se-zabaviti-uz-to
Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji. -Majka Tereza
ne-dopusti-da-se-neko-tebi-priblii-ako-nee-otii-od-tebe-bolji-i-zadovoljniji