Nikada ne govorite ružno o visokom društvu. To uvijek govore oni koji ne mogu dospjeti u to društvo.


nikada-ne-govorite-runo-o-visokom-drutvu-to-uvijek-govore-oni-koji-ne-mogu-dospjeti-u-to-drutvo
oskar vajldnikadanegovoriteružnovisokomdrutvutouvijekgovoreonikojimogudospjetitodrutvonikada nene govoritegovorite ružnoružno oo visokomvisokom društvuuvijek govoregovore onioni kojikoji nene mogumogu dospjetidospjeti unikada ne govoritene govorite ružnogovorite ružno oružno o visokomo visokom društvuuvijek govore onigovore oni kojioni koji nekoji ne mogune mogu dospjetimogu dospjeti uu to društvonikada ne govorite ružnone govorite ružno ogovorite ružno o visokomružno o visokom društvuuvijek govore oni kojigovore oni koji neoni koji ne mogukoji ne mogu dospjetine mogu dospjeti udospjeti u to društvonikada ne govorite ružno one govorite ružno o visokomgovorite ružno o visokom društvuuvijek govore oni koji negovore oni koji ne moguoni koji ne mogu dospjetikoji ne mogu dospjeti umogu dospjeti u to društvo

Nikada ne govorite ružno o visokom društvu. To uvek govore oni koji ne mogu dospeti u to društvo.Nije smrt ono što je užasno, već životi koje ljudi žive ili ne žive do svoje smrti. Oni ne poštuju svoje živote, oni pišaju po njima. Ružno izgledaju, ružno govore, ružno hodaju. Pusti im veliku muziku i oni je neće čuti. Većina ljudskih smrti je obična prevara. Ništa tu nije ostalo da umre.svi autobuski prozori koji leti ne mogu da se otvore, su isti oni koji zimi ne mogu da se zatvore :)Ne može se postići iskrenija slika o nekom društvu od načina na koji oni tretiraju svoju decu.Ima ljudi koji govore, govore, govore – sve dok napokon ne uspiju nešto i da kažu.Prednost pametnih je da oni uvijek mogu glumiti idiote. Suprotno je mnogo teže izvesti.