Nikada ne izgrađujte svoj emotivni život na slabostima drugih.


nikada-ne-izgraujte-svoj-emotivni-ivot-na-slabostima-drugih
džordž santajananikadaneizgrađujtesvojemotivniživotnaslabostimadrugihnikada nene izgrađujteizgrađujte svojsvoj emotivniemotivni životživot nana slabostimaslabostima drugihnikada ne izgrađujtene izgrađujte svojizgrađujte svoj emotivnisvoj emotivni životemotivni život naživot na slabostimana slabostima drugihnikada ne izgrađujte svojne izgrađujte svoj emotivniizgrađujte svoj emotivni životsvoj emotivni život naemotivni život na slabostimaživot na slabostima drugihnikada ne izgrađujte svoj emotivnine izgrađujte svoj emotivni životizgrađujte svoj emotivni život nasvoj emotivni život na slabostimaemotivni život na slabostima drugih

Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
Nikada ne potcenjujte bol jer iskreno, svi se mi mučimo. Samo što neki ljudi to bolje sakrivaju od drugih. -Vil Smit
nikada-ne-potcenjujte-bol-jer-iskreno-svi-se-mi-muimo-samo-to-neki-ljudi-to-bolje-sakrivaju-od-drugih
Nikada ne dopustite sebi da postanete ubica nečijih snova. Umesto toga, postanite osoba koja oživljava snove drugih.
nikada-ne-dopustite-sebi-da-postanete-ubica-neijih-snova-umesto-toga-postanite-osoba-koja-oivljava-snove-drugih
Ima ljudi koji se toliko brinu o časti i ugledu drugih, da ne vide ono najvažnije – svoj izgubljeni ugled i čast. -Kazanova
ima-ljudi-koji-se-toliko-brinu-o-asti-i-ugledu-drugih-da-ne-vide-ono-najvanije-svoj-izgubljeni-ugled-i-ast
Nikad ne razmišljam o sebi kao o ikoni. Ono što je u glavama drugih ljudi, nije u mojoj. Ja samo radim svoj posao. -Odri Hepbern
nikad-ne-razmiljam-o-sebi-kao-o-ikoni-ono-to-u-glavama-drugih-ljudi-nije-u-mojoj-ja-samo-radim-svoj-posao
Nikada ne odustaj od onoga što voliš…   -Je*eš život ako se ne boriš !! ;)
nikada-ne-odustaj-od-onoga-to-voli-jee-ivot-ako-se-ne-bori