Nikada ne očajavaj, čak ni zbog činjenice da ne očajavaš.


nikada-ne-oajavaj-ak-zbog-injenice-da-ne-oajava
franc kafkanikadaneočajavajčakzbogčinjenicedaočajavanikada nene očajavajčak nini zbogzbog činjenicečinjenice dada nene očajavašnikada ne očajavajčak ni zbogni zbog činjenicezbog činjenice dačinjenice da neda ne očajavaščak ni zbog činjeniceni zbog činjenice dazbog činjenice da nečinjenice da ne očajavaščak ni zbog činjenice dani zbog činjenice da nezbog činjenice da ne očajavaš

Ako činjenice ne odgovaraju teoriji, promenite činjenice. -Albert Ajnstajn
ako-injenice-ne-odgovaraju-teoriji-promenite-injenice
Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spašeni. Nikada nikoga nemojte odbaciti. -Odri Hepbern
ljudi-ak-vie-nego-stvari-moraju-biti-restaurirani-obnovljeni-oivljeni-popravljeni-i-spaeni-nikada-nikoga-nemojte-odbaciti
Ne zameram kritici čak ni kada se zbog oštrine za neko vreme rastaje sa stvarnošću. -Vinston Čerčil
ne-zameram-kritici-ak-kada-se-zbog-otrine-za-neko-vreme-rastaje-stvarnou
Nikada nećemo biti svesni koliko smo svojih principa spremni da pogazimo samo zbog jedne osobe.
nikada-neemo-biti-svesni-koliko-smo-svojih-principa-spremni-da-pogazimo-samo-zbog-jedne-osobe
Ako bi priznala Kosmet, Srbija bi se obrukala, čak i pred onima koji to traže, zbog čega je prinuđena da se drži sebe ili da nestane. -Matija Bećković
ako-bi-priznala-kosmet-srbija-bi-se-obrukala-ak-i-pred-onima-koji-to-trae-zbog-ega-prinuena-da-se-dri-sebe-ili-da-nestane