Nikada necu zaboraviti momenat kad sam ti pruzila ruku da se upoznamo… :)


nikada-necu-zaboraviti-momenat-kad-sam-ti-pruzila-ruku-da-se-upoznamo
nikadanecuzaboravitimomenatkadsamtipruzilarukudaseupoznamo…nikada necunecu zaboravitizaboraviti momenatmomenat kadkad samsam titi pruzilapruzila rukuruku dada sese upoznamo…nikada necu zaboravitinecu zaboraviti momenatzaboraviti momenat kadmomenat kad samkad sam tisam ti pruzilati pruzila rukupruzila ruku daruku da seda se upoznamo…nikada necu zaboraviti momenatnecu zaboraviti momenat kadzaboraviti momenat kad sammomenat kad sam tikad sam ti pruzilasam ti pruzila rukuti pruzila ruku dapruzila ruku da seruku da se upoznamo…nikada necu zaboraviti momenat kadnecu zaboraviti momenat kad samzaboraviti momenat kad sam timomenat kad sam ti pruzilakad sam ti pruzila rukusam ti pruzila ruku dati pruzila ruku da sepruzila ruku da se upoznamo…

Ti si mi uvek bila u srcu i u dusi zbog tebe sam bio spreman i zivot da dam ali si me prevarila, toje bol koji nikad necu zaboraviti do kraja svog zivota kada si ...
ti-mi-uvek-bila-u-srcu-i-u-dusi-zbog-tebe-sam-bio-spreman-i-zivot-da-dam-ali-me-prevarila-toje-bol-koji-nikad-necu-zaboraviti-do-kraja-svog-zivota
Nikad te necu zaboraviti  zato sto te volim punooo i uvek cu te voleti
nikad-te-necu-zaboraviti-zato-sto-te-volim-punooo-i-uvek-cu-te-voleti
Stavio sam joj ruku ispod brade i pokušao vrlo nespretno da joj okrenem glavu prema meni. Nikada nisam bio opušten u takvim situacijama. Onda sam joj dao lagani poljubac. -Čarls Bukovski
stavio-sam-joj-ruku-ispod-brade-i-pokuao-vrlo-nespretno-da-joj-okrenem-glavu-prema-meni-nikada-nisam-bio-oputen-u-takvim-situacijama-onda-sam-joj-dao
Svaki put kad sam digao pero na nekog, dizao sam ruku na sebe. -Aleksandar Tijanić
svaki-put-kad-sam-digao-pero-na-nekog-dizao-sam-ruku-na-sebe