Nikada nećete biti srećni ako nastavite tražiti smisao sreće. Nikada nećete živjeti ako nastavite tražiti smisao života.


nikada-neete-biti-sre-ako-nastavite-traiti-smisao-sree-nikada-neete-ivjeti-ako-nastavite-traiti-smisao-ivota
albert kaminikadanećetebitisrećniakonastavitetražitismisaosrećeživjetiživotanikada nećetenećete bitibiti srećnisrećni akoako nastavitenastavite tražititražiti smisaosmisao srećenikada nećetenećete živjetiživjeti akoako nastavitenastavite tražititražiti smisaosmisao životanikada nećete bitinećete biti srećnibiti srećni akosrećni ako nastaviteako nastavite tražitinastavite tražiti smisaotražiti smisao srećenikada nećete živjetinećete živjeti akoživjeti ako nastaviteako nastavite tražitinastavite tražiti smisaotražiti smisao životanikada nećete biti srećninećete biti srećni akobiti srećni ako nastavitesrećni ako nastavite tražitiako nastavite tražiti smisaonastavite tražiti smisao srećenikada nećete živjeti akonećete živjeti ako nastaviteživjeti ako nastavite tražitiako nastavite tražiti smisaonastavite tražiti smisao životanikada nećete biti srećni akonećete biti srećni ako nastavitebiti srećni ako nastavite tražitisrećni ako nastavite tražiti smisaoako nastavite tražiti smisao srećenikada nećete živjeti ako nastavitenećete živjeti ako nastavite tražitiživjeti ako nastavite tražiti smisaoako nastavite tražiti smisao života

Nikad nećete biti sretni ako nastavite istraživati od čega se sreća sastoji. Nikad nećete živjeti ako budete tražili smisao života. -Odabrane poslovice
nikad-neete-biti-sretni-ako-nastavite-istraivati-od-ega-se-srea-sastoji-nikad-neete-ivjeti-ako-budete-traili-smisao-ivota
Nemojmo tražiti republikanski odgovor ili demokratski odgovor, nego pravi odgovor. Nemojmo tražiti krivca za prošlost. Prihvatimo vlastitu odgovornost za budućnost. -Džon F. Kenedi
nemojmo-traiti-republikanski-odgovor-ili-demokratski-odgovor-nego-pravi-odgovor-nemojmo-traiti-krivca-za-prolost-prihvatimo-vlastitu-odgovornost-za
Nikada ne odustaj od onoga što voliš…   -Je*eš život ako se ne boriš !! ;)
nikada-ne-odustaj-od-onoga-to-voli-jee-ivot-ako-se-ne-bori
Nikada nećeš naći onog pravog ako nikada ne zaboraviš pogrešnog ;)
nikada-nee-nai-onog-pravog-ako-nikada-ne-zaboravi-pogrenog