Nikada nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole, već samo za one koje mi volimo.


nikada-nemamo-dovoljno-vremena-za-one-koji-nas-vole-ve-samo-za-one-koje-mi-volimo
momo kapornikadanemamodovoljnovremenazaonekojinasvolevećsamokojemivolimonikada nemamonemamo dovoljnodovoljno vremenavremena zaza oneone kojikoji nasnas voleveć samosamo zaza oneone kojekoje mimi volimonikada nemamo dovoljnonemamo dovoljno vremenadovoljno vremena zavremena za oneza one kojione koji naskoji nas voleveć samo zasamo za oneza one kojeone koje mikoje mi volimonikada nemamo dovoljno vremenanemamo dovoljno vremena zadovoljno vremena za onevremena za one kojiza one koji nasone koji nas voleveć samo za onesamo za one kojeza one koje mione koje mi volimonikada nemamo dovoljno vremena zanemamo dovoljno vremena za onedovoljno vremena za one kojivremena za one koji nasza one koji nas voleveć samo za one kojesamo za one koje miza one koje mi volimo

Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo. -Francois de La Rochefoucauld
spremniji-smo-da-volimo-one-koji-nas-mrze-nego-one-koji-nas-vole-vie-nego-to-elimo
Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu. -Matija Bećković
nae-se-vreme-razlikuje-od-svih-drugih-vremena-i-zato-nekima-izgleda-kao-i-da-nemamo-svoga-vremena-kao-da-ivimo-u-meuvremenu
Znanje koje imamo je samo mrvica onoga što nemamo. -Platon
znanje-koje-imamo-samo-mrvica-onoga-to-nemamo