Nikada nemamo dovoljno vremena za one koji nas vole, već samo za one koje mi volimo.


nikada-nemamo-dovoljno-vremena-za-one-koji-nas-vole-ve-samo-za-one-koje-mi-volimo
momo kapornikadanemamodovoljnovremenazaonekojinasvolevećsamokojemivolimonikada nemamonemamo dovoljnodovoljno vremenavremena zaza oneone kojikoji nasnas voleveć samosamo zaza oneone kojekoje mimi volimonikada nemamo dovoljnonemamo dovoljno vremenadovoljno vremena zavremena za oneza one kojione koji naskoji nas voleveć samo zasamo za oneza one kojeone koje mikoje mi volimonikada nemamo dovoljno vremenanemamo dovoljno vremena zadovoljno vremena za onevremena za one kojiza one koji nasone koji nas voleveć samo za onesamo za one kojeza one koje mione koje mi volimonikada nemamo dovoljno vremena zanemamo dovoljno vremena za onedovoljno vremena za one kojivremena za one koji nasza one koji nas voleveć samo za one kojesamo za one koje miza one koje mi volimo

Spremniji smo da volimo one koji nas mrze nego one koji nas vole više nego što želimo.Ima žena koje vole samo svoje muževe. Nisu ništa posebni ti muževi, već te žene.Naše se vreme razlikuje od svih drugih vremena, i zato nekima izgleda kao i da nemamo svoga vremena. Kao da živimo u međuvremenu.Znanje koje imamo je samo mrvica onoga što nemamo.Najveća sreća ne zavisi od životnih okolnosti u koje nas je slučaj postavio, već je uvek rezultat dobre savesti, dobrog zdravlja, zanimanja i slobode da težimo dobrim stvarima. Mudro je učenje koje nas upućuje da probamo sve stvari, ali da se čvrsto držimo onoga što je dobro.Olako i bez straha savetujemo samo one koje ne volimo.