Nikada nemojte reći da ste sreli najglupljeg čovjeka; uvjek se može desiti da ga neko pretekne!


nikada-nemojte-rei-da-ste-sreli-najglupljeg-ovjeka-uvjek-se-moe-desiti-da-ga-neko-pretekne
meša selimovićnikadanemojterećidastesrelinajglupljegčovjekauvjeksemožedesitiganekopreteknenikada nemojtenemojte rećireći dada steste srelisreli najglupljegnajglupljeg čovjekauvjek sese možemože desitidesiti dada gaga nekoneko preteknenikada nemojte rećinemojte reći dareći da steda ste sreliste sreli najglupljegsreli najglupljeg čovjekauvjek se možese može desitimože desiti dadesiti da gada ga nekoga neko preteknenikada nemojte reći danemojte reći da stereći da ste srelida ste sreli najglupljegste sreli najglupljeg čovjekauvjek se može desitise može desiti damože desiti da gadesiti da ga nekoda ga neko preteknenikada nemojte reći da stenemojte reći da ste srelireći da ste sreli najglupljegda ste sreli najglupljeg čovjekauvjek se može desiti dase može desiti da gamože desiti da ga nekodesiti da ga neko pretekne

Umiranje je najsramotnija stvar koja ti se ikad može desiti, jer se neko mora postarati o svim tvojim detaljima. -Endi Vorhol
umiranje-najsramotnija-stvar-koja-ti-se-ikad-moe-desiti-jer-se-neko-mora-postarati-o-svim-tvojim-detaljima
Poslao sam joj kišu, nemojte se ljutiti vi koji ste joj blizu pa ste pokisli, ona stvarno voli kišu, a ja volim kad j srećna. -Đorđe Balašević
poslao-sam-joj-kiu-nemojte-se-ljutiti-vi-koji-ste-joj-blizu-pa-ste-pokisli-ona-stvarno-voli-kiu-a-ja-volim-kad-j-srena
Nikada nemojte zaboraviti da je sve ono što je Hitler učinio u Njemačkoj bilo legalno! -Martin Luter King
nikada-nemojte-zaboraviti-da-sve-ono-to-hitler-uinio-u-njemakoj-bilo-legalno
Ljudi, čak više nego stvari, moraju biti restaurirani, obnovljeni, oživljeni, popravljeni i spašeni. Nikada nikoga nemojte odbaciti. -Odri Hepbern
ljudi-ak-vie-nego-stvari-moraju-biti-restaurirani-obnovljeni-oivljeni-popravljeni-i-spaeni-nikada-nikoga-nemojte-odbaciti
Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka. -Matija Bećković
danas-medicina-od-ovjeka-moe-napraviti-sve-osim-ovjeka