Nikada nemojte zaboraviti da je sve ono što je Hitler učinio u Njemačkoj bilo legalno!


nikada-nemojte-zaboraviti-da-sve-ono-to-hitler-uinio-u-njemakoj-bilo-legalno
martin luter kingnikadanemojtezaboravitidasveonotohitleručinionjemačkojbilolegalnonikada nemojtenemojte zaboravitizaboraviti dada jeje svesve onoono štošto jeje hitlerhitler učinioučinio uu njemačkojnjemačkoj bilobilo legalnonikada nemojte zaboravitinemojte zaboraviti dazaboraviti da jeda je sveje sve onosve ono štoono što ješto je hitlerje hitler učiniohitler učinio uučinio u njemačkoju njemačkoj bilonjemačkoj bilo legalnonikada nemojte zaboraviti danemojte zaboraviti da jezaboraviti da je sveda je sve onoje sve ono štosve ono što jeono što je hitleršto je hitler učinioje hitler učinio uhitler učinio u njemačkojučinio u njemačkoj bilou njemačkoj bilo legalnonikada nemojte zaboraviti da jenemojte zaboraviti da je svezaboraviti da je sve onoda je sve ono štoje sve ono što jesve ono što je hitlerono što je hitler učiniošto je hitler učinio uje hitler učinio u njemačkojhitler učinio u njemačkoj biloučinio u njemačkoj bilo legalno

Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Historičar i romanopisac međusobno razmjenjuju istine, izmišljotine i laži. Jedan da bi oživio ono što više ne postoji, a drugi da bi učinio uvjerljivim ono što nikada nije ni postojalo.Nikada ne razmišljam o načinu igre, niti pokušavam da nešto zamislim. Ja činim ono što mi padne na pamet u datom trenutku. Instinkt. Uvek je tako bilo.U nastojanju da dostignem ono što je za mene bilo idealno propustio sam da ostvarim ono što je bilo moguće.Neće ono što si učinio u prošlom životu uticati na tvoju sadašnjost, već će ono što činiš sada iskupiti tvoju prošlost, i logično promeniti budućnost.Nikada nije ni bilo kao što je bilo.