Nikada neću moći da oprostim devojkama što su ulazile u ta drečava sportska kola s nasmejanim tatinim sinovima.


nikada-neu-moi-da-oprostim-devojkama-to-su-ulazile-u-dreava-sportska-kola-s-nasmejanim-tatinim-sinovima
Čarls bukovskinikadanećumoćidaoprostimdevojkamatosuulaziledrečavasportskakolanasmejanimtatinimsinovimanikada nećuneću moćimoći dada oprostimoprostim devojkamadevojkama štošto susu ulazileulazile uta drečavadrečava sportskasportska kolakola ss nasmejanimnasmejanim tatinimtatinim sinovimanikada neću moćineću moći damoći da oprostimda oprostim devojkamaoprostim devojkama štodevojkama što sušto su ulazilesu ulazile uulazile u tau ta drečavata drečava sportskadrečava sportska kolasportska kola skola s nasmejanims nasmejanim tatinimnasmejanim tatinim sinovimanikada neću moći daneću moći da oprostimmoći da oprostim devojkamada oprostim devojkama štooprostim devojkama što sudevojkama što su ulazilešto su ulazile usu ulazile u taulazile u ta drečavau ta drečava sportskata drečava sportska koladrečava sportska kola ssportska kola s nasmejanimkola s nasmejanim tatinims nasmejanim tatinim sinovimanikada neću moći da oprostimneću moći da oprostim devojkamamoći da oprostim devojkama štoda oprostim devojkama što suoprostim devojkama što su ulaziledevojkama što su ulazile ušto su ulazile u tasu ulazile u ta drečavaulazile u ta drečava sportskau ta drečava sportska kolata drečava sportska kola sdrečava sportska kola s nasmejanimsportska kola s nasmejanim tatinimkola s nasmejanim tatinim sinovima

Više žena iz kuće u kecelji iznese, neg što muž na rastočena kola uveze. -Stevan Sremac
vie-ena-iz-kue-u-kecelji-iznese-neg-to-mu-na-rastoena-kola-uveze
Na što god se odlučio, morat ću učiniti ja, sam. Bilo da oprostim, bilo da namirim. -Meša Selimović
na-to-god-se-odluio-morat-u-uiniti-ja-sam-bilo-da-oprostim-bilo-da-namirim
Oprosti mi, čitaoče, prijateljski čitaoče, što ne mogu da se oprostim od tebe prijateljskim zagrljajem: opraštam se od tebe usiljenim osmehom. -Nikanor Para
oprosti-mi-itaoe-prijateljski-itaoe-to-ne-mogu-da-se-oprostim-od-tebe-prijateljskim-zagrljajem-opratam-se-od-tebe-usiljenim-osmehom