Nikada nije zaista ljubio onaj ko misli da je ljubav prolazna.


nikada-nije-zaista-ljubio-onaj-ko-misli-da-ljubav-prolazna
getenikadanijezaistaljubioonajkomislidaljubavprolaznanikada nijenije zaistazaista ljubioljubio onajonaj koko mislimisli dada jeje ljubavljubav prolaznanikada nije zaistanije zaista ljubiozaista ljubio onajljubio onaj koonaj ko misliko misli damisli da jeda je ljubavje ljubav prolaznanikada nije zaista ljubionije zaista ljubio onajzaista ljubio onaj koljubio onaj ko mislionaj ko misli dako misli da jemisli da je ljubavda je ljubav prolaznanikada nije zaista ljubio onajnije zaista ljubio onaj kozaista ljubio onaj ko misliljubio onaj ko misli daonaj ko misli da jeko misli da je ljubavmisli da je ljubav prolazna

Ljubav odoljeva vremenu koje sve otima, nikada nije zaista ljubio onaj koji misli da je ljubav prolazna. -Ljubavne poslovice
ljubav-odoljeva-vremenu-koje-sve-otima-nikada-nije-zaista-ljubio-onaj-koji-misli-da-ljubav-prolazna
Lepota je prolazna, zivot kratko traje, sve sto imam moje srce ti daje, uzmi moju ljubav jer znam samo jedno – sve na ovom svetu nije kao ti vredno…! ...
lepota-prolazna-zivot-kratko-traje-sve-sto-imam-moje-srce-ti-daje-uzmi-moju-ljubav-jer-znam-samo-jedno-sve-na-ovom-svetu-nije-kao-ti-vredno
Nije najveća budala onaj koji ne zna da čita, već onaj koji misli da je sve što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-zna-da-ita-ve-onaj-koji-misli-da-sve-to-proita-istina
Nije najveća budala onaj koji ne ume da čita, nego onaj koji misli da je sve ono što pročita istina. -Ivo Andrić
nije-najvea-budala-onaj-koji-ne-ume-da-ita-nego-onaj-koji-misli-da-sve-ono-to-proita-istina
Kako mogu znati da ljubav prema životu nije obmana? Kako mogu znati da onaj ko se boji smrti nije nalik detetu koje se izgubilo i ne zna da je na putu kući? -Čuang Ce
kako-mogu-znati-da-ljubav-prema-ivotu-nije-obmana-kako-mogu-znati-da-onaj-ko-se-boji-smrti-nije-nalik-detetu-koje-se-izgubilo-i-ne-zna-da-na-putu-kui