Nikada nijednog dana u životu nisam nešto radio. Sve je to bila samo zabava.


nikada-nijednog-dana-u-ivotu-nisam-neto-radio-sve-to-bila-samo-zabava
tomas edisonnikadanijednogdanaživotunisamnetoradiosvetobilasamozabavanikada nijednognijednog danadana uu životuživotu nisamnisam neštonešto radiosve jebila samosamo zabavanikada nijednog dananijednog dana udana u životuu životu nisamživotu nisam neštonisam nešto radioje to bilabila samo zabavanikada nijednog dana unijednog dana u životudana u životu nisamu životu nisam neštoživotu nisam nešto radiosve je to bilaje to bila samonikada nijednog dana u životunijednog dana u životu nisamdana u životu nisam neštou životu nisam nešto radiosve je to bila samoje to bila samo zabava

Nikada nisam sreo ogorčenu osobu koja je bila zahvalna. Niti zahvalnu koja je bila ogorčena. -Nik Vuičić
nikada-nisam-sreo-ogorenu-osobu-koja-bila-zahvalna-niti-zahvalnu-koja-bila-ogorena
Nikada nisam sreo čoveka koji je tolika neznalica, a da nisam mogao nešto naučiti od njega. -Galileo Galilej
nikada-nisam-sreo-oveka-koji-tolika-neznalica-a-da-nisam-mogao-neto-nauiti-od-njega
Nikada nisam bila ljubomorna kad vidim bivseg decka sa drugom…jer su me roditelji naucili da svoje iskoriscene igracke dam manje srecnima!
nikada-nisam-bila-ljubomorna-kad-vidim-bivseg-decka-drugomjer-su-me-roditelji-naucili-da-svoje-iskoriscene-igracke-dam-manje-srecnima
Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
Nikada nisam upoznao čoveka toliko neukog da nisam mogao ništa naučiti od njega. -Galileo Galilej
nikada-nisam-upoznao-oveka-toliko-neukog-da-nisam-mogao-nauiti-od-njega