Nikada ništa nisam učinio slučajno, niti je neki od mojih izuma došao slučajno. Oni su tu kao rezultat rada.


nikada-nisam-uinio-sluajno-niti-neki-od-mojih-izuma-doao-sluajno-oni-su-kao-rezultat-rada
tomas edisonnikadanitanisamučinioslučajnonitinekiodmojihizumadoaoslučajnoonisukaorezultatradanikada ništaništa nisamnisam učinioučinio slučajnoniti jeje nekineki odod mojihmojih izumaizuma došaodošao slučajnooni susu tutu kaokao rezultatrezultat radanikada ništa nisamništa nisam učinionisam učinio slučajnoniti je nekije neki odneki od mojihod mojih izumamojih izuma došaoizuma došao slučajnooni su tusu tu kaotu kao rezultatkao rezultat radanikada ništa nisam učinioništa nisam učinio slučajnoniti je neki odje neki od mojihneki od mojih izumaod mojih izuma došaomojih izuma došao slučajnooni su tu kaosu tu kao rezultattu kao rezultat radanikada ništa nisam učinio slučajnoniti je neki od mojihje neki od mojih izumaneki od mojih izuma došaood mojih izuma došao slučajnooni su tu kao rezultatsu tu kao rezultat rada

Zakačim slučajno lika sinoć u diskoteci. Na to će on meni: Imaš li neki problem? Ja mu ispričam i zaplakosmo obojica.
zakaim-sluajno-lika-sino-u-diskoteci-na-to-e-on-meni-ima-li-neki-problem-ja-mu-ispriam-i-zaplakosmo-obojica
Mnogo sam razmišljala i shvatila da nisam slučajno ušla u onaj kafić. Najvažnije susrete dogovore duše, čak i prije nego što se tijela ugledaju. -Paulo Koeljo
mnogo-sam-razmiljala-i-shvatila-da-nisam-sluajno-u-u-onaj-kafi-najvanije-susrete-dogovore-e-ak-i-prije-nego-to-se-tijela-ugledaju
Nikada nisam upoznao čoveka toliko neukog da nisam mogao ništa naučiti od njega. -Galileo Galilej
nikada-nisam-upoznao-oveka-toliko-neukog-da-nisam-mogao-nauiti-od-njega
Ona se, slučajno, udala 18. maja 1980. Da se udala za mene, verojatno bih, kao pravi muž, ponekad i zaboravio taj datum. Ovako, zapamtio sam ga zauvek. -Đorđe Balašević
ona-se-sluajno-udala-18-maja-1980-da-se-udala-za-mene-verojatno-bih-kao-pravi-mu-ponekad-i-zaboravio-taj-datum-ovako-zapamtio-sam-ga-zauvek
Najvažnije za naučnika nisu njegove diplome, niti broj godina njegovog naučnog rada, pa niti iskustvo, nego posve jednostavno, njegova intuicija -Albert Ajnštajn
najvanije-za-naunika-nisu-njegove-diplome-niti-broj-godina-njegovog-naunog-rada-pa-niti-iskustvo-nego-posve-jednostavno-njegova-intuicija