Nikada nisam uzeo slobodan dan u svojim dvadesetim. Nijedan. Još uvek sam fanatičan, ali sada sam malo manje fanatičan.


nikada-nisam-uzeo-slobodan-dan-u-svojim-dvadesetim-nijedan-jo-uvek-sam-fanatian-ali-sada-sam-malo-manje-fanatian
bil gejtsnikadanisamuzeoslobodandansvojimdvadesetimnijedanjouveksamfanatičanalisadamalomanjefanatičannikada nisamnisam uzeouzeo slobodanslobodan dandan uu svojimsvojim dvadesetimjoš uvekuvek samsam fanatičanali sadasada samsam malomalo manjemanje fanatičannikada nisam uzeonisam uzeo slobodanuzeo slobodan danslobodan dan udan u svojimu svojim dvadesetimjoš uvek samuvek sam fanatičanali sada samsada sam malosam malo manjemalo manje fanatičannikada nisam uzeo slobodannisam uzeo slobodan danuzeo slobodan dan uslobodan dan u svojimdan u svojim dvadesetimjoš uvek sam fanatičanali sada sam malosada sam malo manjesam malo manje fanatičannikada nisam uzeo slobodan dannisam uzeo slobodan dan uuzeo slobodan dan u svojimslobodan dan u svojim dvadesetimali sada sam malo manjesada sam malo manje fanatičan

Kada sam zaista počeo voleti sebe prestao sam želeti da sam uvek u pravu, tako sam manje grešio. Danas sam shvatio da se to zove SKROMNOST. -Čarli Čaplin
kada-sam-zaista-poeo-voleti-sebe-prestao-sam-eleti-da-sam-uvek-u-pravu-tako-sam-manje-greio-danas-sam-shvatio-da-se-to-zove-skromnost
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Zarad dobrih navika vredi biti fanatičan. -Džon Irving
zarad-dobrih-navika-vredi-biti-fanatian
Znate, stvarno sam kreten kad sam smoren. Tada tražim nevolju. Nikada nisam odrastao. Ja sam klošar i pijanac. Dajte mi par pića i obračunaću se sa celim svetom. -Čarls Bukovski
znate-stvarno-sam-kreten-kad-sam-smoren-tada-traim-nevolju-nikada-nisam-odrastao-ja-sam-kloar-i-pijanac-dajte-mi-pia-i-obraunau-se-celim-svetom
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti. -Merlin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-greim-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-djevojka-u-velikom-svijetu-pokuavajui-pronai-nekoga-koga-u-voleti
Briga nas treba navesti na delovanje – ne na depresiju. Nijedan čovek nije slobodan ukoliko ne može kontrolisati sam sebe. -Pitagora
briga-nas-treba-navesti-na-delovanje-ne-na-depresiju-nijedan-ovek-nije-slobodan-ukoliko-ne-moe-kontrolisati-sam-sebe