Nikada se ne prestaj smejati, čak ni kada si tužan. Neko će se možda zaljubiti baš u tvoj osmeh.


nikada-se-ne-prestaj-smejati-ak-kada-an-neko-e-se-moda-zaljubiti-ba-u-tvoj-osmeh
gabriel garcia markeznikadaseneprestajsmejatičakkadatužannekoćemoždazaljubitibatvojosmehnikada sese nene prestajprestaj smejatičak nini kadakada sisi tužanneko ćeće sese moždamožda zaljubitizaljubiti bašbaš uu tvojtvoj osmehnikada se nese ne prestajne prestaj smejatičak ni kadani kada sikada si tužanneko će seće se moždase možda zaljubitimožda zaljubiti bašzaljubiti baš ubaš u tvoju tvoj osmehnikada se ne prestajse ne prestaj smejatičak ni kada sini kada si tužanneko će se moždaće se možda zaljubitise možda zaljubiti bašmožda zaljubiti baš uzaljubiti baš u tvojbaš u tvoj osmehnikada se ne prestaj smejatičak ni kada si tužanneko će se možda zaljubitiće se možda zaljubiti bašse možda zaljubiti baš umožda zaljubiti baš u tvojzaljubiti baš u tvoj osmeh

Dečko i devojka mogu biti samo prijatelji… ali u jednom trenutku će se zaljubiti jedno u drugo… možda privremeno… možda u pogrešnom vremenu… možda ...
deko-i-devojka-mogu-biti-samo-prijatelji-ali-u-jednom-trenutku-e-se-zaljubiti-jedno-u-drugo-moda-privremeno-moda-u-pogrenom-vremenu-moda
I kada jednom odlučim da odem, neće mi nedostajati tvoj osmeh, ni glas, ni pogled. Nećeš mi ti nedostajati. Nedostajaću sebi onakav kakvog si me ti činila. -Đorđe Balašević
i-kada-jednom-odluim-da-odem-nee-mi-nedostajati-tvoj-osmeh-glas-pogled-nee-mi-ti-nedostajati-nedostajau-sebi-onakav-kakvog-me-ti-inila
Nedostaje mi tvoj osmeh, ali moj mi nedostaje vise…
nedostaje-mi-tvoj-osmeh-ali-moj-mi-nedostaje-vise
Do pete godine dete je tvoj gospodar, do desete tvoj sluga, od desete do petnaeste tvoj saveznik, a zatim postaje tvoj prijatelj ili neprijatelj. -Nemačka poslovica
do-pete-godine-dete-tvoj-gospodar-do-desete-tvoj-sluga-od-desete-do-petnaeste-tvoj-saveznik-a-zatim-postaje-tvoj-prijatelj-ili-neprijatelj
Sandra volim te vise od svega,od sjajnog sunca i vedrog neba..volim tvoj osmeh i noge bose i tvoju kosu prepunu rose
sandra-volim-te-vise-od-svegaod-sjajnog-sunca-i-vedrog-nebavolim-tvoj-osmeh-i-noge-bose-i-tvoju-kosu-prepunu-rose