Nikada sebe ne upoređujem sa drugima. Ja sebe upoređujem samo sa sobom. Ono što jesam sa onim što sam htela da budem. Mislim da je jedina mera uspeha koliko smo se približili ostvarenju svoga sna.


nikada-sebe-ne-uporeujem-drugima-ja-sebe-uporeujem-samo-sobom-ono-to-jesam-onim-to-sam-htela-da-budem-mislim-da-jedina-mera-uspeha-koliko-smo-se
ljiljana habjanović-djurovićnikadasebeneupoređujemdrugimajasamosobomonotojesamonimsamhteladabudemmislimjedinamerauspehakolikosmosepribližiliostvarenjusvogasnanikada sebesebe nene upoređujemupoređujem sasa drugimaja sebesebe upoređujemupoređujem samosamo sasa sobomono štošto jesamjesam sasa onimonim štošto samsam htelahtela dada budemmislim dada jeje jedinajedina meramera uspehauspeha kolikokoliko smosmo sese približilipribližili ostvarenjuostvarenju svogasvoga snanikada sebe nesebe ne upoređujemne upoređujem saupoređujem sa drugimaja sebe upoređujemsebe upoređujem samoupoređujem samo sasamo sa sobomono što jesamšto jesam sajesam sa onimsa onim štoonim što samšto sam htelasam htela dahtela da budemmislim da jeda je jedinaje jedina merajedina mera uspehamera uspeha kolikouspeha koliko smokoliko smo sesmo se približilise približili ostvarenjupribližili ostvarenju svogaostvarenju svoga sna

Ne mogu reći za sebe da verujem. JA ZNAM. Imao sam to iskustvo da budem obuzet nečim što je mnogo jače od mene, nečim što ljudi nazivaju bogom. -Karl Gustav Jung
ne-mogu-rei-za-sebe-da-verujem-ja-znam-imao-sam-to-iskustvo-da-budem-obuzet-neim-to-mnogo-jae-od-mene-neim-to-ljudi-nazivaju-bogom
Život je poput priče, nije važno koliko je dug, već koliko je dobar. Ono što je prošlo, više ne postoji, ono što će biti, još nije došlo. Postoji samo ...
ivot-poput-prie-nije-vano-koliko-dug-ve-koliko-dobar-ono-to-prolo-vie-ne-postoji-ono-to-e-biti-jo-nije-dolo-postoji-samo
Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora