Nikada ništa veliko nije postignuto bez opasnosti.


nikada-veliko-nije-postignuto-bez-opasnosti
nikolo makijavelinikadanitavelikonijepostignutobezopasnostinikada ništaništa velikoveliko nijenije postignutopostignuto bezbez opasnostinikada ništa velikoništa veliko nijeveliko nije postignutonije postignuto bezpostignuto bez opasnostinikada ništa veliko nijeništa veliko nije postignutoveliko nije postignuto beznije postignuto bez opasnostinikada ništa veliko nije postignutoništa veliko nije postignuto bezveliko nije postignuto bez opasnosti

Ništa veliko na svetu nije postignuto bez strasti. -Hegel
ni-veliko-na-svetu-nije-postignuto-bez-strasti
Čovek se ne boji samo opasnosti koja postoji, nego još više opasnosti koju sluti; boji se i mogućeg i nemogućeg. Uobražene opasnosti su najdublje, i uobraženi neprijatelji su najkrvoločniji. -Jovan Dučić
ovek-se-ne-boji-samo-opasnosti-koja-postoji-nego-jo-vie-opasnosti-koju-sluti-boji-se-i-mogueg-i-nemogueg-uobraene-opasnosti-su-najdublje-i-uobraeni
Nikada nisam živio bez vjere i ne bih niti dana bez nje mogao, ali sam cijeli svoj život mogao bez crkve. -Herman Hese
nikada-nisam-ivio-bez-vjere-i-ne-bih-niti-dana-bez-nje-mogao-ali-sam-cijeli-svoj-ivot-mogao-bez-crkve
Onaj koji uči bez razmišljanja je izgubljen. Onaj koji razmišlja bez učenja je u velikoj opasnosti. -Konfučije
onaj-koji-ui-bez-razmiljanja-izgubljen-onaj-koji-razmilja-bez-uenja-u-velikoj-opasnosti