Nikaragva se nosila sa problemom terorizma tačno kako treba. Poštovala je internacionalne zakone i određene sproazumne obaveze. Sakupljala je dokaze, odnela ih najvišem postojećem tribunalu, međunarodnom sudu pravde i dobila presudu-koju je, naravno, SAD prezrivo odbacio.


nikaragva-se-nosila-problemom-terorizma-no-kako-treba-potovala-internacionalne-zakone-i-odreene-sproazumne-obaveze-sakupljala-dokaze-odnela-ih
noam Čomskinikaragvasenosilaproblemomterorizmatačnokakotrebapotovalainternacionalnezakoneodređenesproazumneobavezesakupljaladokazeodnelaihnajviempostojećemtribunalumeđunarodnomsudupravdedobilapresudukojunaravnosadprezrivoodbacionikaragva sese nosilanosila sasa problemomproblemom terorizmaterorizma tačnotačno kakokako trebapoštovala jeje internacionalneinternacionalne zakonezakone ii određeneodređene sproazumnesproazumne obavezesakupljala jeje dokazeodnela ihih najvišemnajvišem postojećempostojećem tribunalumeđunarodnom sudusudu pravdepravde ii dobilasad prezrivoprezrivo odbacionikaragva se nosilase nosila sanosila sa problemomsa problemom terorizmaproblemom terorizma tačnoterorizma tačno kakotačno kako trebapoštovala je internacionalneje internacionalne zakoneinternacionalne zakone izakone i određenei određene sproazumneodređene sproazumne obavezesakupljala je dokazeodnela ih najvišemih najvišem postojećemnajvišem postojećem tribunalumeđunarodnom sudu pravdesudu pravde ipravde i dobilasad prezrivo odbacio

U svakom slučaju zakone formira vladajuća elita za vlastite interese. Demokratija proizvodi demokratske zakone, tirani proizvode autokratske zakone i tako dalje. Sa formiranjem zakona određuje se, šta je dobro za subjekte i šta služi njihovim interesima. Ko krši zakone, označavaju ga kao grešnika i kažnjavaju ga.” (Država)Mi možemo da se zalažemo za ljudske zakone, ali ne smemo da zanemarimo prirodne zakone.Pogledajte simpatičnu Norvežanku kako je dobila boju, lepo se osunčala ovde u Atini.Dizajn je zanimljiva reč. Neki ljudi misle da dizajn znači kako nešto izgleda. Ali naravno, ako pogledate dublje, to je zapravo kako nešto radi.Mala je vrlina određene stvari prešutjeti; nasuprot tome, ozbiljna je greška govoriti o čemu treba šutjeti. MAYCHE KONJARNIKMnogo su mi interesantne ove djevojke sto preko statusa pricaju kako im je momak debil i slicno..  Pa sestro ti si ga birala nit si ga u kinder jajetu dobila, ...