Niko mi nikada  nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu.


niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
merlin monronikominikadanijerekaodasamlepadokbiladevojčicasvimdevojčicamatrebarećilepečakakonisuniko mimi nikadanikadanijenije rekaorekao dada samsam lepalepa dokdok samsam bilabila devojčicasvim devojčicamadevojčicama trebatreba rećireći dada sisi lepečak ii akoako nisuniko mi nikadami nikadanikada nijenije rekaonije rekao darekao da samda sam lepasam lepa doklepa dok samdok sam bilasam bila devojčicasvim devojčicama trebadevojčicama treba rećitreba reći dareći da sida si lepečak i akoi ako nisuniko mi nikadami nikada nijenikada nije rekaonije rekao danije rekao da samrekao da sam lepada sam lepa doksam lepa dok samlepa dok sam biladok sam bila devojčicasvim devojčicama treba rećidevojčicama treba reći datreba reći da sireći da si lepečak i ako nisuniko mi nikada nijemi nikada nije rekaonikada nije rekao danije rekao da samnije rekao da sam leparekao da sam lepa dokda sam lepa dok samsam lepa dok sam bilalepa dok sam bila devojčicasvim devojčicama treba reći dadevojčicama treba reći da sitreba reći da si lepe

Niko mi nikada nije rekao da sam lepa dok sam bila devojčica. Svim devojčicama treba reći da si lepe, čak i ako nisu. -Merilin Monro
niko-mi-nikada-nije-rekao-da-sam-lepa-dok-sam-bila-devojica-svim-devojicama-treba-rei-da-lepe-ak-i-ako-nisu
Ja sam najveći; to sam rekao čak i pre nego sam to i postao. -Muhamed Ali
ja-sam-najvei-to-sam-rekao-ak-i-pre-nego-sam-to-i-postao
Moj otac je često govorio da nikada nije kasno da uradiš ono što želiš. I rekao je da nikada nećemo znati šta možemo dok to ne probamo. -Majkl Džordan
moj-otac-esto-govorio-da-nikada-nije-kasno-da-uradi-ono-to-eli-i-rekao-da-nikada-neemo-znati-moemo-dok-to-ne-probamo
Lepota nije ništa, video sam lepe muškarce i lepe žene koji su bili nesrećni uprkos svojoj lepoti. -Herman Hese
lepota-nije-video-sam-lepe-mukarce-i-lepe-ene-koji-su-bili-nesre-uprkos-svojoj-lepoti