Niko na svetu nije jači od čoveka koji zna.


niko-na-svetu-nije-jai-od-oveka-koji-zna
japanska poslovicanikonasvetunijejačiodčovekakojiznaniko nana svetusvetu nijenije jačijači odod čovekačoveka kojikoji znaniko na svetuna svetu nijesvetu nije jačinije jači odjači od čovekaod čoveka kojičoveka koji znaniko na svetu nijena svetu nije jačisvetu nije jači odnije jači od čovekajači od čoveka kojiod čoveka koji znaniko na svetu nije jačina svetu nije jači odsvetu nije jači od čovekanije jači od čoveka kojijači od čoveka koji zna

Niko ko olakšava tuđi teret nije beskoristan na ovome svetu. -Čarls Dikens
niko-ko-olakava-i-teret-nije-beskoristan-na-ovome-svetu
Niko se ne diže tako visoko kao onaj koji zna kuda ide. -Stendal
niko-se-ne-die-tako-visoko-kao-onaj-koji-zna-kuda-ide
Veličina čoveka je u njegovoj odluci da bude jači od svoje sudbine. -Alber Kami
veliina-oveka-u-njegovoj-odluci-da-bude-jai-od-svoje-sudbine
Žena zna lice čoveka koga voli kao što mornar zna otvoreno more. -Onore De Balzak
ena-zna-lice-oveka-koga-voli-kao-to-mornar-zna-otvoreno-more
Niko nije tako slijep kao oni koji neće da vide. -Jonathan Swift
niko-nije-tako-slijep-kao-oni-koji-nee-da-vide