Niko ne dobija po pravdi. Ljudi su jednostavno ili srećni ili nesrećni.


niko-ne-dobija-po-pravdi-ljudi-su-jednostavno-ili-sre-ili-nesre
orson velsnikonedobijapopravdiljudisujednostavnoilisrećninesrećniniko nene dobijadobija popo pravdiljudi susu jednostavnojednostavno iliili srećnisrećni iliili nesrećniniko ne dobijane dobija podobija po pravdiljudi su jednostavnosu jednostavno ilijednostavno ili srećniili srećni ilisrećni ili nesrećniniko ne dobija pone dobija po pravdiljudi su jednostavno ilisu jednostavno ili srećnijednostavno ili srećni iliili srećni ili nesrećniniko ne dobija po pravdiljudi su jednostavno ili srećnisu jednostavno ili srećni ilijednostavno ili srećni ili nesrećni

Ljudi jednako preuveličavaju i sreću i nesreću: nikad nismo ni tako srećni ni tako nesrećni kako se to govori.Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti.Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.Niko ne peva bez razloga. Da biste postali pevač, neko vas je morao mrzeti- ili profesori ili žene.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.