Niko ne može imati dva lica. Jedno za sebe, drugo za druge, a da se na kraju ne upita: Koje je pravo?


niko-ne-moe-imati-dva-lica-jedno-za-sebe-drugo-za-druge-a-da-se-na-kraju-ne-upita-koje-pravo
nikonemožeimatidvalicajednozasebedrugodrugedasenakrajuupitakojepravoniko nene možemože imatiimati dvadva licajedno zaza sebedrugo zaza drugeda sese nana krajukraju nene upitakoje jeje pravoniko ne možene može imatimože imati dvaimati dva licajedno za sebedrugo za drugea da seda se nase na krajuna kraju nekraju ne upitakoje je pravoniko ne može imatine može imati dvamože imati dva licaa da se nada se na krajuse na kraju nena kraju ne upitaniko ne može imati dvane može imati dva licaa da se na krajuda se na kraju nese na kraju ne upita

Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti. -Malkolm Iks
niko-ti-ne-moe-dati-slobodu-niko-ti-ne-moe-dati-jednakost-ili-pravdu-ili-bilo-drugo-ukoliko-muko-sam-e-to-uzeti
Nebo ne može imati dva sunca niti zemlja dva gospodara. -Aleksandar Veliki
nebo-ne-moe-imati-dva-sunca-niti-zemlja-dva-gospodara
Niko te ne može puno popraviti, ako sam sebe ne popraviš. -Bertolt Breht
niko-te-ne-moe-puno-popraviti-ako-sam-sebe-ne-popravi