Niko ne može napredovati kad se koleba između dve stvari.


niko-ne-moe-napredovati-kad-se-koleba-izmeu-dve-stvari
epiktetnikonemoženapredovatikadsekolebaizmeđudvestvariniko nene možemože napredovatinapredovati kadkad sese kolebakoleba izmeđuizmeđu dvedve stvariniko ne možene može napredovatimože napredovati kadnapredovati kad sekad se kolebase koleba izmeđukoleba između dveizmeđu dve stvariniko ne može napredovatine može napredovati kadmože napredovati kad senapredovati kad se kolebakad se koleba izmeđuse koleba između dvekoleba između dve stvariniko ne može napredovati kadne može napredovati kad semože napredovati kad se kolebanapredovati kad se koleba izmeđukad se koleba između dvese koleba između dve stvari

Sise su dokaz da muškarac može da se koncentriše na dve stvari odjednom xD
sise-su-dokaz-da-mukarac-moe-da-se-koncentrie-na-dve-stvari-odjednom-xd
Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima. -Buda
optere-dve-stvari-ovek-sasvim-sigurno-nalazi-svoje-mesto-u-paklu-koje-dve-loim-navikama-i-pogrenim-stavovima
Niko ti ne može dati slobodu. Niko ti ne može dati jednakost ili pravdu ili bilo šta drugo. Ukoliko si muško sam ćeš to uzeti. -Malkolm Iks
niko-ti-ne-moe-dati-slobodu-niko-ti-ne-moe-dati-jednakost-ili-pravdu-ili-bilo-drugo-ukoliko-muko-sam-e-to-uzeti
Najveća vrlina je sredina između dve krajnosti.
najvea-vrlina-sredina-izmeu-dve-krajnosti
Život je kratka epizoda između dve velike misterije koje su u suštini jedna. -Karl Gustav Jung
ivot-kratka-epizoda-izmeu-dve-velike-misterije-koje-su-u-sutinijedna
Dve stvari čine temelje bilo kog otvorenog društva – sloboda izražavanja i vladavina zakona. Ako nemate te dve stvari, nemate slobodnu državu. -Salman Rušdi
dve-stvari-ine-temelje-bilo-kog-otvorenog-drutva-sloboda-izraavanja-i-vladavina-zakona-ako-nemate-te-dve-stvari-nemate-slobodnu-dravu