Niko ne peva bez razloga. Da biste postali pevač, neko vas je morao mrzeti- ili profesori ili žene.


niko-ne-peva-bez-razloga-da-biste-postali-peva-neko-vas-morao-mrzeti-ili-profesori-ili-ene
duško radovićnikonepevabezrazlogadabistepostalipevačnekovasmoraomrzetiiliprofesoriženeniko nene pevapeva bezbez razlogada bistebiste postalipostali pevačneko vasvas jeje moraomorao mrzetiili profesoriprofesori iliili ženeniko ne pevane peva bezpeva bez razlogada biste postalibiste postali pevačneko vas jevas je moraoje morao mrzetiili profesori iliprofesori ili ženeniko ne peva bezne peva bez razlogada biste postali pevačneko vas je moraovas je morao mrzetiili profesori ili ženeniko ne peva bez razloganeko vas je morao mrzeti

Niko ne voli žene zato što su lijepe ili ružne, glupe ili inteligentne. Mi volimo zato što volimo. -Onore de Balzak
niko-ne-voli-ene-zato-to-su-lijepe-ili-rune-glupe-ili-inteligentne-mi-volimo-zato-to-volimo
Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje. -Jovan Dučić
izmeu-ene-i-velikog-mukarca-postoji-prirodan-antagonizam-zbog-ega-su-veliki-ljudi-ili-izbegavali-superijornije-ene-ili-imali-s-njima-samo-nesrene