Niko ne peva bez razloga. Da biste postali pevač, neko vas je morao mrzeti- ili profesori ili žene.


niko-ne-peva-bez-razloga-da-biste-postali-peva-neko-vas-morao-mrzeti-ili-profesori-ili-ene
duško radovićnikonepevabezrazlogadabistepostalipevačnekovasmoraomrzetiiliprofesoriženeniko nene pevapeva bezbez razlogada bistebiste postalipostali pevačneko vasvas jeje moraomorao mrzetiili profesoriprofesori iliili ženeniko ne pevane peva bezpeva bez razlogada biste postalibiste postali pevačneko vas jevas je moraoje morao mrzetiili profesori iliprofesori ili ženeniko ne peva bezne peva bez razlogada biste postali pevačneko vas je moraovas je morao mrzetiili profesori ili ženeniko ne peva bez razloganeko vas je morao mrzeti

Ako si uspešan u nečemu ili će te kopirati ili će ti zavideti ili će te mrzeti.Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Ljudi mnogo greše kada jedince optužuju za razmaženost. Po meni, oni su mnogo manje razmaženi od ostalih. Osnovna stvar kod njih je - osećanje usamljenosti. Uvek nekoga molite da se igra s vama, ili da spavate zajedno kada vas je strah, i uvek taj neko pristaje ili ne pristaje, hoće ili neće. Inače, uglavnom ste sami.Ljudi mnogo greše kada jedince optužuju za razmaženost. Po meni, oni su mnogo manje razmaženi od ostalih. Osnovna stvar kod njih je – osećanje usamljenosti. Uvek nekoga molite da se igra s vama, ili da spavate zajedno kada vas je strah, i uvek taj neko pristaje ili ne pristaje, hoće ili neće. Inače, uglavnom ste sami.Niko ne voli žene zato što su lijepe ili ružne, glupe ili inteligentne. Mi volimo zato što volimo.Između žene i velikog muškarca postoji prirodan antagonizam, zbog čega su veliki ljudi ili izbegavali superijornije žene, ili imali s njima samo nesrećne doživljaje.