Niko ne poznaje muškarca kao žena koja mu je provalila šifru na fejsbuku…


niko-ne-poznaje-mukarca-kao-ena-koja-mu-provalila-ifru-na-fejsbuku
nikonepoznajemukarcakaoženakojamuprovalilaifrunafejsbuku…niko nene poznajepoznaje muškarcamuškarca kaokao ženažena kojakoja mumu jeje provalilaprovalila šifrušifru nana fejsbuku…niko ne poznajene poznaje muškarcapoznaje muškarca kaomuškarca kao ženakao žena kojažena koja mukoja mu jemu je provalilaje provalila šifruprovalila šifru našifru na fejsbuku…niko ne poznaje muškarcane poznaje muškarca kaopoznaje muškarca kao ženamuškarca kao žena kojakao žena koja mužena koja mu jekoja mu je provalilamu je provalila šifruje provalila šifru naprovalila šifru na fejsbuku…niko ne poznaje muškarca kaone poznaje muškarca kao ženapoznaje muškarca kao žena kojamuškarca kao žena koja mukao žena koja mu ježena koja mu je provalilakoja mu je provalila šifrumu je provalila šifru naje provalila šifru na fejsbuku…

Niko ne poznaje muskarca kao zena koja mu je provalila sifru za facebook.Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.Lepa žena koja se udala za ružnog muškarca nalik je na sveži cvet za magarećim uhom.Retko koja žena visi o ruci muškarca koji je bio odista čovek njenog ukusa.Žena poznaje lice čovjeka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more.Žena poznaje lice čoveka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more.