Niko ne razmišlja o cijeni koja se plaća u krvi.


niko-ne-razmilja-o-cijeni-koja-se-plaa-u-krvi
dante aligierinikonerazmiljacijenikojaseplaćakrviniko nene razmišljarazmišlja oo cijenicijeni kojakoja sese plaćaplaća uu krviniko ne razmišljane razmišlja orazmišlja o cijenio cijeni kojacijeni koja sekoja se plaćase plaća uplaća u krviniko ne razmišlja one razmišlja o cijenirazmišlja o cijeni kojao cijeni koja secijeni koja se plaćakoja se plaća use plaća u krviniko ne razmišlja o cijenine razmišlja o cijeni kojarazmišlja o cijeni koja seo cijeni koja se plaćacijeni koja se plaća ukoja se plaća u krvi

Ljubav je jedina strast koja se plaća novcem što ga sama stvara. -Stendal
ljubav-jedina-strast-koja-se-plaa-novcem-to-ga-sama-stvara
Mrzim politku. Ne volim nijednu stranku. Niko ne treba da im pripada-treba biti individua, stajati u sredini. Svako ko pripada nekoj stranci prestaje da razmišlja. -Rej Bredberi
mrzim-politku-ne-volim-nijednu-stranku-niko-ne-treba-da-im-pripadatreba-biti-individua-stajati-u-sredini-svako-ko-pripada-nekoj-stranci-prestaje-da
Niko ne poznaje muskarca kao zena koja mu je provalila sifru za facebook.
niko-ne-poznaje-muskarca-kao-zena-koja-mu-provalila-sifru-za-facebook
Niko ne poznaje muškarca kao žena koja mu je provalila šifru na fejsbuku…
niko-ne-poznaje-mukarca-kao-ena-koja-mu-provalila-ifru-na-fejsbuku