Niko ne uspeva tako brzo kao onaj koji se koristi tuđom greškom.


niko-ne-uspeva-tako-brzo-kao-onaj-koji-se-koristi-om-grekom
fransis bejkonnikoneuspevatakobrzokaoonajkojisekoristituđomgrekomniko nene uspevauspeva takotako brzobrzo kaokao onajonaj kojikoji sese koristikoristi tuđomtuđom greškomniko ne uspevane uspeva takouspeva tako brzotako brzo kaobrzo kao onajkao onaj kojionaj koji sekoji se koristise koristi tuđomkoristi tuđom greškomniko ne uspeva takone uspeva tako brzouspeva tako brzo kaotako brzo kao onajbrzo kao onaj kojikao onaj koji seonaj koji se koristikoji se koristi tuđomse koristi tuđom greškomniko ne uspeva tako brzone uspeva tako brzo kaouspeva tako brzo kao onajtako brzo kao onaj kojibrzo kao onaj koji sekao onaj koji se koristionaj koji se koristi tuđomkoji se koristi tuđom greškom

Niko se ne diže tako visoko kao onaj koji zna kuda ide. -Stendal
niko-se-ne-die-tako-visoko-kao-onaj-koji-zna-kuda-ide
Niko nije tako slijep kao oni koji neće da vide. -Jonathan Swift
niko-nije-tako-slijep-kao-oni-koji-nee-da-vide
Ne činite nikada usluge zato da bi vam drugi bili zahvalni. Oni će opaziti vašu težnju za tuđom zahvalnošću i priznanjem, i tako će osetiti kao da su vam nešto dužni, pa čak i da su upotrebljeni. -Antonio de Melo
ne-inite-nikada-usluge-zato-da-bi-vam-drugi-bili-zahvalni-oni-e-opaziti-vau-tenju-za-om-zahvalnou-i-priznanjem-i-tako-e-osetiti-kao-da-su-vam-neto-pa