niko ne vidi koliko si sam


niko-ne-vidi-koliko-sam
nikonevidikolikosamniko nene vidividi kolikokoliko sisi samniko ne vidine vidi kolikovidi koliko sikoliko si samniko ne vidi kolikone vidi koliko sividi koliko si samniko ne vidi koliko sine vidi koliko si sam

U ljubavi niko nikoga ne može da povredi; svako od nas je odgovoran za ono što oseća i ne možemo drugog da krivimo za to. Već sam iskusila patnju kada sam izgubila osobe u koje sam bila zaljubljena. Danas sam čvrsto ubeđena da niko nikoga ne gubi, jer niko nikoga ne poseduje. To je istinsko iskustvo slobode: imati najvažniju stvar na svetu i ne posedovati je.U suzama našim niko nas ne vidi, a pesmu svako čuje.Svi jure za srećom, a niko ne vidi da je sreća odmah iza njih.Da ljudi mogu dobra činiti koliko zla i psovki, danas niko ne bi gladovao na ulici.Imam praznu kutiju… Nisam znala sta da radim sa njom, nazvala sam je Veza…. Usla sam u kutiju… Pa vidi ja sam u vezi.Po Svetom pismu žena je poslednje delo koje je Bog stvorio; mora da je to učinio u subotu, jer se vidi koliko je bio umoran.